Back to top

Namen praktičnega usposabljanja je povezati teorijo in prakso: v organizaciji usposabljanja boste spoznali, kako lahko v praksi uporabite znanja in spretnosti, ki ste jih pridobili med študijem. Po drugi strani pa se boste med praktičnim usposabljanjem naučili veliko novega. S tem se bo po končanem študiju povečala vaša zaposljivost, hkrati pa boste bolje pripravljeni na izzive, ki jih prinaša prva zaposlitev.

Praktično usposabljanje je sestavni del predmetnika pri obeh drugostopenjskih študijskih programih geografije.

 

Drugostopenjski magistrski študijski program Geografija

predmet Praktično usposabljanje

  • 4. semester
  • 15 delovnih dni oziroma 120 ur
  • 6 ECTS

Koordinator: dr. Simon Kušar

Povezava do e-učilnice z navodili in obrazci

Kje so študenti opravljali praktično usposabljanje

 

Drugostopenjski magistrski pedagoški dvopredmetni študijski program Geografija

predmet Pedagoška praksa – geografija

  • 4. semester
  • 6 ECTS  

Koordinatorka: Mojca Ilc Klun

 

Kje so študenti opravljali praktično usposabljanje

seznam organizacij