Prijavno okno

Navigacija

Odobritve diplomskih del, zaključnih seminarskih nalog, študentskih prošenj...

Odobreni naslovi in študentske prošnje junij 2017

KP odobri naslov magistrskega dela

 

·         Mirjam Kimovec: Značilnosti nahrbtnikarskega turizma na primeru Nove Zelandije: mentor dr. Dejan Cigale

·         Tamara Fatur: Geografski potencial občine Pivka za postavitev centra šolskih in obšolskih dejavnosti: mentor dr. Tatjana Resnik Planinc

·         Aljaž Šimon: Pokrajinskoekološki pomen vzdrževanja drenažnih kanalov na Ljubljanskem barju; mentor dr. Katja Vintar Mally

Odobreni naslovi in študentske prošnje april 2017

KP odobri naslov magistrskega dela

·         Nino Mohorič: Primernosti spletnih GIS orodij za izdelavo interaktivnih sončnih kart; mentor dr. Blaž Repe

Nov naslov: Primernosti spletnih GIS orodij za izdelavo interaktivnih Sončevih kart

Odobreni naslovi in študentske prošnje marec 2017

KP odobri podaljšanje veljavnosti naslova magistrske naloge

·         Uršula Klajnšek: Geografska analiza klicev v sili; mentor dr. Karel Natek

·         Uršula Dačić: Šolska učna pot po Kranju; mentor dr. Tatjana Resnik Planinc, somentor dr. Danijela Trškan

 

KP odobri podaljšanje veljavnosti teme zaključne seminarske naloge

·         Urša Tržan: Prostorski učinki religije na oblikovanje kulturne pokrajine na primeru Stiškega in Pleterskega samostana; mentor dr. Jernej Zupančič

 

Odobreni naslovi in študentske prošnje februar 2017

KP potrjuje naslov magistrskega dela

·         Žiga Jamnik: Zbirna središča P+R kot pomemben element trajnostne mobilnosti v Mestni občini Ljubljana; mentor dr. Matej Ogrin

·         Matic Vehovec: Geomorfološka analiza Bloškega kraškega polja;  mentor dr. Uroš Stepišnik

    KP predlaga spremembo naslova. Nov naslov: Geomorfološka analiza Bloškega polja

·         Miha Osredkar: Vpliv Slovenske matice na razvoj geografije na Slovenskem; mentor dr. Darko Ogrin

Odobreni naslovi in študentske prošnje januar 2017

 

KP odobri naslove zaključnih seminarskih nalog

·         Teja Jamnik: Problem lokacije begunskih centrov na območju Slovenije; mentor dr. Jernej Zupančič

Predlagana je sprememba naslova. Potrjen je nov naslov: Umeščanje begunskih centrov na območju Slovenije

·         Gabriela Lozančič: Vpliv prostotrgovinskih sporazumov TTIP in CETA na prehransko varnost; mentor dr. Katja Vintar Mally

Odobreni naslovi in študentske prošnje december 2016

KP odobri naslove zaključnih seminarskih nalog

 

·         Valentina Vrhovec: Geomorfološka analiza kont na Severnem Velebitu; mentor dr. Uroš Stepišnik

·         Miha Nahtigal: (Ne)ustreznost levo-desne politične delitve v Evropskem parlamentu; mentor dr. Dejan Rebernik

·         Tanja Kovač: Kartiranje hitrosti širjenja japonskega dresnika med letoma 2017-2018 na izbranih območjih; mentor dr. Blaž Repe

Odobreni naslovi in študentske prošnje november 2016

Kolegij predstojnika je na svoji seji 18.11. 2016 sprejel naslednje sklepe:

 

KP ugodi prošnji za spremembo in podaljšanje naslova magistrske naloge

·         Sara Košir

Star naslov: Razvojna vloga družbeno odgovornega podjetništva na podeželju

Nov naslov: Socialno podjetništvo na kmetijah v Sloveniji

 

Prošnja za nadaljevanje oz. dokončanje študija

·         Mišo Savčić

Odobreni naslovi in študentske prošnje oktober 2016

Kolegij predstojnika je na svoji seji 21. 10. 2016 sprejel naslednje sklepe:

 

KP ugodi prošnji za podaljšanje naslova magistrskega dela

·         Grega Žorž: Organizacija italijanskega sistema varovanja rapalske meje in njen turistični potencial; mentor: dr. Jernej Zupančič

 

KP soglaša s spremembo/dopolnitvijo naslova magistrskega dela

·         Ana Seifert:

Odobreni naslovi in študentske prošnje september 2016

Kolegij predstojnice je na svoji seji 22. 9. 2016 sprejel naslednje sklepe:

 

 

-        Odobritev naslova magistrskega dela:

o   Uroš Gostonj: Razvojni vidiki zaraščanja kmetijskih površin na Goričkem (mentor: dr. S. Kušar).

 

-        Sprememba naslova zaključne seminarske naloge:

Odobreni naslovi in študentske prošnje avgust 2016

Kolegij predstojnice je na dopisni seji 29. avgusta 2016 sprejel naslednje sklepe:

KP potrjuje naslov diplomskega dela:

  • Dolores Šebat: Vloga prenosnega elektroenergetskega omrežja v Sloveniji (mentor dr. Andrej Černe).

KP potrjuje spremembo (in podaljšanje) naslova diplomskega dela: