Back to top

 

TEMELJNI POJMI

 • E ... enopredmetni študij (npr. študirate samo geografijo)
 • DVO ... dvopredmetni študij (npr. študirate geografijo in še en predmet – zgodovino, tuji jezik, slovenski jezik ipd.)
 • Prva stopnja bolonjskega študija ... 1., 2., 3. letnik, ki se zaključi z diplomo prve stopnje in nazivom univ. dipl. geograf ali univ. dipl. geogr. in …. (še drugi predmet)
 • Druga stopnja bolonjskega študija ... 1. in 2. letnik magistrskega študija, ki se zaključi z magistrskim delom in nazivom mag. geog. ali mag. prof. geografije in … (še drugi predmet)
 • KT ... kreditna točka – obseg posameznega predmeta je določen s številom kreditnih točk (3, 4, 5 itd.)
 •  

  POGOJI ZA VPIS

  V:Ali je za vpis na geografijo potrebna opravljena matura?

   

  KAKO POTEKA ŠTUDIJSKI DAN?

  V:Kako potekajo predavanja (ves dan ali le del dneva)?

   

  V:Kje se lahko seznanim z urnikom?

   

  V:Kje vidim urnik, če sem dvopredmeten študent?

   

  V:Zakaj se na urniku večkrat pojavijo vaje pri istem predmetu in ali obiskujem vse razpisane vaje?

   

  V:Kdaj se pričnejo vaje in predavanja pri predmetu?

   

  V:Kaj storiti, ko se predavanja prekrivajo

   

  V:Koliko svobode imam pri izbiri izbirnih predmetov?

   

  V:Kje pogledam, kateri izbirni predmet imam izbran?

   

  V:Ali je prisotnost na predavanjih obvezna?

   

  V:Ali je prisotnost na vajah (terenske, seminarske laboratorijske vaje) obvezna?

   

  V:Kako lahko spremenim skupino pri vajah?

   

  V:Kdaj so terenske vaje?

   

  V:Koliko stanejo terenske vaje?

   

  V:Ali sem med študijskim letom lahko odsoten teden ali dva?

   

  V:Na koga se lahko obrnemo z vprašanji?

   

  V:Ali se lahko včlanim v knjižnico pred vpisom na študij?

   

  V:Kako si uredim status s posebnimi potrebami?

   

  IZPITI

   

  V:Katere učbenike potrebujemo?

   

  V:Ali bom dobil v knjižnici vso potrebno študijsko literaturo?

   

  V:Kje lahko študiram za izpite?

   

  V:Kako izgledajo izpiti in kolokviji?

   

  DVOPREDMETNI ŠTUDIJ

   

  V: Kako je z omejitvijo vpisa na enopredmetni in dvopredmetni smeri? Ali so vpisni pogoji enaki za obe smeri?

   

  V: Ali je mogoče kombinirati študijska programa geografija in pedagogika?

   

  V: Kakšne so razlike med enopredmetnim in dvopredmetnim študijskim programom?

   

  V:Ali na prvi stopnji ni pedagoško-didaktičnih predmetov?

   

  V:Kako lahko dobim pedagoško izobrazbo, če želim študirati enopredmetno geografijo?