Back to top

KP ugodi prošnji za menjavo mentorja pri zaključni seminarski nalogi

  • 18121299

Stari mentor:dr. Uroš Stepišnik

Novi mentor: dr. Darko Ogrin

 

KP potrdi temo magistrskega dela

  • Zavedanje turistov o vplivu turizma na okolje na primeru Triglavskega narodnega parka; mentor dr. Matej Ogrin, somentor dr. Dejan Cigale
  • Prihodnost poletnega turizma v Sredozemlju zaradi sodobnega spreminjanja podnebja; mentor dr. Darko Ogrin, somentor dr. Dejan Cigale

 

KP potrdi temo zaključne seminarske naloge

  • Vremenske ujme v spominu ljudi na Postojnskem; mentor dr. Darko Ogrin

 

KP ugodi prošnji za podaljšanje teme magistrskega dela

  • Paragenetske jame v  Podgrajskem podolju; mentor dr. Uroš Stepišnik, somentor dr. Mateja Ferk