Back to top

Rešitve vlog na zadnjem kolegiju predstojnice (junij 2019)

KP odobri naslove magistrskih del

  • Ustno ocenjevanje znanja pri pouku geografije v osnovni šoli; mentorica dr. Tatjana Resnik Planinc, mentor dr. Damijan Štefanc
  • Spreminjanje namenske rabe iz stavbnih v kmetijska zemljišča; mentorica dr. Irma Potočnik Slavič, somentorica dr. Mojca Foški
  • Električna vozila v Sloveniji leta 2035 in njihov vpliv na izpuste CO2; mentor dr. Matej Ogrin, somentor dr. Goran Turk
  • Vrednotenje razvojnih učinkov investicije podjetja Lonstroff v Logatcu; mentor dr. Simon Kušar
  • Uvajanje sodobnih sistemov javne izposoje koles v mestni prometni sistem Ljubljane; mentor dr. Matej Ogrin
  • Sodelovanje lokalnih skupnosti z Univerzo v Ljubljani: primer Pokolpja; mentorica dr. Irma Potočnik Slavič

 

KP ugodi prošnjam za spremembo naslova zaključne seminarske naloge

  • 18150919

Stari naslov: Razvojni izzivi Zagrebačke obale v Luki Rijeka; mentor dr. Simon Kušar

Novi naslov: Razvojni izzivi Zagrebškega pristanišča na Reki; mentor dr. Simon Kušar

  • T18150638

Stari naslov: Proučevanje toplotnega obrata na območju Mlake pri Kranju; mentor dr. Matej Ogrin

Novi naslov: Proučevanje temperaturnega obrata v Kranju z okolico; mentor dr. Matej Ogrin

  • 18140487

Stari naslov: Vpliv neposrednih tujih investicij na gospodarski razvoj v Sloveniji; mentor dr. Simon Kušar

Novi naslov: Tuje neposredne investicije v Sloveniji med letoma 2000 in 2018; mentor dr. Simon Kušar

 

KP ugodi prošnji za podaljšanje teme magistrskega dela

  • Kakovost zelenih površin v slovenskih mestnih občinah; mentorica dr. Katja Vintar Mally