Diplomsko delo

Diplomsko delo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Vsebina

Vsebina je odvisna od tematike naloge. Naloga vključuje geografske metode raziskovalnega dela, samostojno empirično raziskovanje (na primer terensko delo, kartiranje, anketiranje, izdelava kart, kvantitativne metode,…) ter analizo, sintezo in vrednotenje rezultatov. Študent mora pokazati sposobnost pisnega izražanja, uporabe znanstvene literature in statističnih zbirk podatkov.