Studijski programi prve stopnje

Oddelek za geografijo

Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Geografija

Vsebine

Diplomant študijskega programa pridobi temeljna znanja, ki po mednarodnih standardih veljajo za temeljna znanja iz področja geografije. To mu omogoča prepoznavanje in razumevanje naravnih in družbenih procesov oblikovanja in preoblikovanja Zemljinega površja. Pridobi osnovna znanja iz posameznih področij geografije, ki mu omogočajo razumevanje odnosa med naravo in družbo v prostoru. Pridobljena znanja in veščine mu omogočajo uspešno vključevanje v druge magistrske študijske programe s področja geografije in sorodnih ved.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Družbena geografija I 75 0 15 0 7 zimski
Družbena geografija II 75 0 15 0 7 letni
Fizična geografija II 75 0 15 0 7 letni
Uvod v geografijo 30 0 15 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 5
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Geoinformatika I 30 0 30 0 5 zimski
Osnove tematske kartografije 30 0 30 0 5 zimski
Uvod v metode za geografe 30 0 30 0 5 zimski
2. letnik P S V D KT Semester
Fizična geografija I 82 0 7 0 7 zimski
Geografija Evrope 90 0 15 0 8 letni
Geografsko terensko delo 0 0 60 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 4
Strokovni izbirni predmeti 2 3
Zunanji izbirni predmeti 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Geografija naravnih nesreč 45 0 0 0 4 zimski
Geografija podeželja 45 0 0 0 4 zimski
Humana ekologija 45 0 0 0 4 zimski
Politična geografija 45 0 0 0 4 zimski
Urbana geografija 45 0 0 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Branje in interpretacija angleških strokovnih besedil za geografe 0 0 30 0 3 zimski
Geologija 15 0 15 0 3 zimski
Meteorologija 30 0 0 0 3 zimski
3. letnik P S V D KT Semester
Diplomsko delo 0 0 0 0 3 letni
Ekološka geografija 60 0 15 0 6 zimski
Geografija Slovenije 90 0 15 0 8 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 5
Strokovni izbirni predmeti 2 8
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Geoinformatika I 30 0 30 0 5 zimski
Osnove tematske kartografije 30 0 30 0 5 zimski
Uvod v metode za geografe 30 0 30 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Geografija Avstralije, Antarktike in Oceanije 45 0 0 0 4 letni
Geografija Azije 45 0 0 0 4 zimski
Geografija Latinske Amerike 45 0 0 0 4 letni
Geografija Severne Afrike in Jugozahodne Azije 45 0 0 0 4 letni
Geografija Severne Amerike 45 0 0 0 4 zimski, letni

Sodelavke in sodelavci oddelka