Edicijske tehnike

Edicijske tehnike

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Nagode Aleš

Vsebina

Spoznavanje značilnosti in praktično pripravljanje različnih tipov notnih izdaj stare glasbe (pred 1800):

praktična in spomeniška izdaja,
didaktična izdaja,
urtext-izdaja,
znanstveno-kritična izdaja.