Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Sprememba GU Vito Hazler

četrtek, 11.20-12.50 (oddelčna kuhinja), obvezna najave po e-pošti: vito.hazler@gmail.com

izr. prof. dr. Vito Hazler

Notices

Department of English

Change of Office Hours Danica Čerče

Department of English

Change of Office Hours Cvetka Sokolov

Department of Geography

Change of Office Hours Simon Kušar

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Nike Kocijančič Pokorn

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Adriana Mezeg

Department of Musicology

Change of Office Hours Aleš Nagode

Department of Comparative Literature and Literary Theory

Change of Office Hours Anja Mrak

Department of English

Change of Office Hours Lara Burazer

Department of Geography

Change of Office Hours Irma Potočnik Slavič

Department of English

ANGLOPHONIA: ENDLESSNESS – International Anglophone Conference for Young Scholars