Foto: Nejc Kavka

Oddelek za geografijo

Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Geografija

Content

Diplomant študijskega programa pridobi temeljna znanja, ki po mednarodnih standardih veljajo za temeljna znanja iz področja geografije. To mu omogoča prepoznavanje in razumevanje naravnih in družbenih procesov oblikovanja in preoblikovanja Zemljinega površja. Pridobi osnovna znanja iz posameznih področij geografije, ki mu omogočajo razumevanje odnosa med naravo in družbo v prostoru. Pridobljena znanja in veščine mu omogočajo uspešno vključevanje v druge magistrske študijske programe s področja geografije in sorodnih ved.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - Lectures; S - Seminars; V – Tutorials; D - Other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT – ECTS credit (Credit points according to the European Credit Transfer System). 1 ECTS credit means 25 to 30 hours of student workload. Zimski - Winter / Letni – Summer.

1. Year P S V D KT Semester
Human Geography I 75 0 15 0 7 zimski
Human Geography II 75 0 15 0 7 letni
Physical Geography II 75 0 15 0 7 letni
Introduction to Geography 30 0 15 0 4 zimski
Elective subjects 1 5
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Geoinformatics I 30 0 30 0 5 zimski
Basics of Thematic Cartography 30 0 30 0 5 zimski
Introduction to Methods for Geographers 30 0 30 0 5 zimski
2. Year P S V D KT Semester
Physical Geography I 82 0 7 0 7 zimski
Geography of Europe 90 0 15 0 8 letni
Geographic Fieldwork 0 0 60 0 5 letni
Elective subjects 1 4
Elective subjects 2 3
Outside elective subjects 3
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Geography of Natural Hazards 45 0 0 0 4 zimski
Rural Geography 45 0 0 0 4 zimski
Human Ecology 45 0 0 0 4 zimski
Political Geography 45 0 0 0 4 zimski
Urban Geography 45 0 0 0 4 zimski
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Reading and Interpretation of English Technical Texts for Geographers 0 0 30 0 3 zimski
Geology 15 0 15 0 3 zimski
Meteorology 30 0 0 0 3 zimski
3. Year P S V D KT Semester
Diploma Thesis 0 0 0 0 3 letni
Environmental Geography 60 0 15 0 6 zimski
Geography of Slovenia 90 0 15 0 8 letni
Elective subjects 1 5
Elective subjects 2 8
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Geoinformatics I 30 0 30 0 5 zimski
Basics of Thematic Cartography 30 0 30 0 5 zimski
Introduction to Methods for Geographers 30 0 30 0 5 zimski
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Geography of Australia, Antarctica and Oceania 45 0 0 0 4 letni
Geography of Asia 45 0 0 0 4 zimski
Geography of Latin America 45 0 0 0 4 letni
Geography of North Africa and Southwest Asia 45 0 0 0 4 letni
Geography of North America 45 0 0 0 4 zimski, letni

Staff