Foto: Nejc Kavka

Oddelek za geografijo

Univerzitetni študijski program prve stopnje Geografija

Content

Diplomant predlaganega študijskega programa pridobi temeljna znanja, ki po mednarodnih standardih veljajo za temeljna znanja iz področja geografije. To mu omogoča prepoznavanje in razumevanje naravnih in družbenih procesov oblikovanja in preoblikovanja zemeljskega površja. Pridobi osnovna znanja iz posameznih področij geografije, ki mu omogočajo razumevanje odnosa med naravo in družbo v prostoru. Diplomant pridobi določene veščine, zlasti s področja geografskih informacijskih sistemov, tematske kartografije in drugih geografskih metod, s čimer je usposobljen za izdelavo prostorskih in statističnih analiz. Z osvojenim znanjem je diplomat usposobljen za opravljanje specifičnih nalog v različnih ustanovah s področja statistike, prostorskega in regionalnega planiranja, turizma in varstva okolja. Pridobljena znanja in veščine diplomantu omogočajo uspešno vključevanje v magistrske študijske programe s področja geografije in sorodnih prostorskih ved.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - Lectures; S - Seminars; V – Tutorials; D - Other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT – ECTS credit (Credit points according to the European Credit Transfer System). 1 ECTS credit means 25 to 30 hours of student workload. Zimski - Winter / Letni – Summer.

1. Year P S V D KT Semester
Human Geography I 75 0 15 0 7 zimski
Human Geography II 75 0 15 0 7 letni
Physical Geography I 82 0 7 0 7 zimski
Physical Geography II 75 0 15 0 7 letni
Rural Geography 45 0 0 0 4 zimski
Geography of Population and Settlements 60 0 15 0 6 letni
Geomorphology 45 0 15 0 5 letni
Climatogeography 45 0 15 0 5 letni
Basics of Thematic Cartography 30 0 30 0 5 zimski
Introduction to Geography 30 0 15 0 4 zimski
Elective subjects 1 3
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Geology 15 0 15 0 3 zimski
Meteorology 30 0 0 0 3 zimski
2. Year P S V D KT Semester
Reading and Interpretation of English Technical Texts for Geographers 0 0 30 0 3 zimski
Economic Geography 45 0 15 0 5 zimski
Physical Geography of Karst 45 0 15 0 5 zimski
Geography of Europe 90 0 15 0 8 letni
Geographic Fieldwork 0 0 75 0 6 letni
Geoinformatics I 30 0 30 0 5 zimski
Hydrogeography 45 0 15 0 5 letni
Soil Geography and Biogeography 45 0 30 0 6 letni
Political Geography 45 0 0 0 4 zimski
Social Geography 45 0 15 0 5 letni
Introduction to Methods for Geographers 30 0 30 0 5 zimski
Outside elective subjects 3
3. Year P S V D KT Semester
Diploma Thesis 0 0 0 0 6 letni
Environmental Geography 60 0 15 0 6 zimski
Geography of Slovenia 90 0 15 0 8 letni
Geography of Tourism and Transport 75 0 0 0 6 letni
Geoinformatics II 30 0 30 0 5 zimski
Regional Planning 45 0 15 0 5 letni
Urban Geography 45 0 0 0 4 zimski
Elective subjects 1 8
Elective subjects 2 12
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Geography of Natural Hazards 45 0 0 0 4 zimski
Human Ecology 45 0 0 0 4 zimski
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Geography of Australia, Antarctica and Oceania 45 0 0 0 4 letni
Geography of Asia 45 0 0 0 4 zimski
Geography of Latin America 45 0 0 0 4 letni
Geography of North Africa and Southwest Asia 45 0 0 0 4 letni
Geography of North America 45 0 0 0 4 zimski, letni

Staff