Foto: Nejc Kavka

Oddelek za geografijo

Dvopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje Geografija

Content

Drugostopenjski magistrski pedagoški dvopredmetni študijski programi izobražujejo študente in študentke na splošnem humanističnem področju in jih hkrati usposobijo za prenos usvojenega znanja v različne vrste in oblike izobraževanja na vseh šolskih stopnjah. Diplomantke in diplomanti drugostopenjskih pedagoških dvopredmetnih študijskih programov si pridobijo znanja in usposobljenosti iz dveh predmetov in temeljnih pedagoških vedenj. Poleg ciljev, ki jih dosegajo na omenjenih področjih, so diplomanti in diplomantke usposobljeni za kompetentno delo pri pouku v osnovnih in srednjih šolah ter v drugih izobraževalnih ustanovah. Poleg tega lahko načrtujejo in izvajajo najzahtevnejša dela v različnih šolskih in obšolskih dejavnostih. Dvopredmetnost omogoča sposobnost intra- in interdisciplinarnega prenosa pri uporabi znanj, metodologije, razumevanja znanstvenih in pedagoških metod, pristopov ter procesov. Kombinacija humanističnih znanj s pedagoškimi omogoča diplomantom in diplomantkam razvijanje socialno-etične refleksije, strokovne kritičnosti in odgovornosti pri delu z ljudmi in informacijami, pri sodelovanju v skupnosti ter zavezanost profesionalni etiki. Magistrski pedagoški dvopredmetni študijski programi širijo nabor zaposlitvenih možnosti, saj diplomanti in diplomantke obvladajo dve strokovni področji.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - Lectures; S - Seminars; V – Tutorials; D - Other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT – ECTS credit (Credit points according to the European Credit Transfer System). 1 ECTS credit means 25 to 30 hours of student workload. Zimski - Winter / Letni – Summer.

1. Year P S V D KT Semester
Andragogy 15 15 0 0 3 letni
Didactics 30 0 30 0 5 zimski
Didactic of Geography I 15 30 30 0 6 zimski, letni
Organisation and conduct of excursion and field work 0 15 30 0 4 letni
Pedagogy 30 10 5 0 3 zimski
Psychology for Teachers 45 30 15 0 7 celoletni
Elective subjects 1 2
Elective subjects 2 4
Elective subjects 3 8
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Pedagogika ali Andragogika
Didactic of Geography I 15 30 30 0 6 zimski, letni
Organisation and conduct of excursion and field work 0 15 30 0 4 letni
Elective subjects 4 8
Elective subjects 5 12
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Observation Practicum in Andragogy 0 0 15 0 2 letni
Observation Practicum in Didactics 0 0 15 0 2 letni
Observation Practicum in Pedagogy 0 0 15 0 2 letni
Observation Practicum in Psychology 0 0 15 0 2 letni
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
The Humanities and Social Sciences 30 30 0 0 4 letni
Research into the Teaching Process 30 30 0 0 4 letni
Slovene Language for Teachers 30 30 0 0 4 letni
Elective subjects 3 P S V D KT Semester
Geography of Australia, Antarctica and Oceania 45 0 0 0 4 zimski, letni
Geography of Asia 45 0 0 0 4 zimski
Geography of Latin America 45 0 0 0 4 letni
Geography of North Africa and Southwest Asia 45 0 0 0 4 letni
Geography of North America 45 0 0 0 4 zimski, letni
Elective subjects 4 P S V D KT Semester
Geography of Australia, Antarctica and Oceania 45 0 0 0 4 zimski, letni
Geography of Asia 45 0 0 0 4 zimski
Geography of Latin America 45 0 0 0 4 letni
Geography of North Africa and Southwest Asia 45 0 0 0 4 letni
Geography of North America 45 0 0 0 4 zimski, letni
Elective subjects 5 P S V D KT Semester
Applied Physical Geography 30 15 30 0 6
Applied urban geography 30 15 15 0 6
The Endogenous Development of Rural Areas 30 15 15 0 6
Geodiversity 30 0 30 0 6
Geography of Ethnic Questions 30 0 30 0 6
Mountain Geography and Geography of Protected Areas 30 15 15 0 6
Geography of Karst Systems 30 0 30 0 6
Geography of Crisis Areas and Border Studies 30 15 15 0 6
Geography of Tourist Areas 30 15 15 0 6
Geoinformatical Support to Decision-Making 15 15 45 0 6
Geoinformatic Models, Simulations and Scenarios 15 15 45 0 6
The Humanities and Social Sciences 30 30 0 0 4 letni
Elaboration of Environmental Research Projects and Environmental Impact Assessment 30 15 15 0 6
International Migrations and Diaspora 30 0 30 0 6
Advanced Methods for Geographers 15 15 30 0 6
Landscape Ecology 30 15 15 0 6
Research into the Teaching Process 30 30 0 0 4 letni
Development Inequalities in Rural Areas 30 15 15 0 6
Regional Development and Regional Policy 30 15 30 0 6
Slovene Language for Teachers 30 30 0 0 4 letni
Tourism and Sustainable Development 30 15 15 0 6
2. Year P S V D KT Semester
Didactics of Geography II 15 30 0 0 4 letni
Selected Geographic Contents for Geography Teachers 0 0 30 0 3 zimski
MPhil thesis 0 0 0 0 9 letni
Pedagogical Practice - geography 0 30 30 0 6 letni
Elective subjects 1 8
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Pedagogika ali Andragogika
Didactics of Geography II 15 30 0 0 4 letni
Selected Geographic Contents for Geography Teachers 0 0 30 0 3 zimski
MPhil thesis 0 0 0 0 9 letni
Pedagogical Practice - geography 0 30 30 0 6 letni
Elective subjects 2 8
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Geography of Australia, Antarctica and Oceania 45 0 0 0 4 zimski, letni
Geography of Asia 45 0 0 0 4 zimski
Geography of Latin America 45 0 0 0 4 letni
Geography of North Africa and Southwest Asia 45 0 0 0 4 letni
Geography of North America 45 0 0 0 4 zimski, letni
Elective Subject - fictional - 1 0 0 0 0 4
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Geography of Australia, Antarctica and Oceania 45 0 0 0 4 zimski, letni
Geography of Asia 45 0 0 0 4 zimski
Geography of Latin America 45 0 0 0 4 letni
Geography of North Africa and Southwest Asia 45 0 0 0 4 letni
Geography of North America 45 0 0 0 4 zimski, letni
Elective Subject - fictional - 1 0 0 0 0 4

Staff