Foto: Nejc Kavka

Oddelek za geografijo

Študijski program druge stopnje Geografija

Content

Diplomant magistrskega študijskega programa pridobi poglobljena in specifična znanja in veščine s področja aplikativne geografije. Zaradi velike heterogenosti aplikativne geografije in povezovanja geografije z drugimi sorodnimi prostorskimi vedami študijski program omogoča veliko izbirnost in specializacijo med naslednjimi področji: varstvo okolja, aplikativna fizična geografija, regionalno in prostorsko planiranje, ruralne študije, urbane študije, politična geografija, geografija turizma in prostega časa in uporabna geoinformatika. Cilj študijskega programa je, da študenta usposobi za samostojno raziskovalno delo, za sodelovanje pri raziskovalnih projektih in sodelovanje v interdisciplinarnih raziskovalnih skupinah. Po zaključku študija je študent usposobljen za delo in na področjih varstva okolja, regionalnega in prostorskega planiranja, turizma, mednarodnih odnosov in integracij ter uporabne geoinformatike.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - Lectures; S - Seminars; V – Tutorials; D - Other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT – ECTS credit (Credit points according to the European Credit Transfer System). 1 ECTS credit means 25 to 30 hours of student workload. Zimski - Winter / Letni – Summer.

1. Year P S V D KT Semester
smer Okoljska in fizična geografija in smer Geografija turizma in prostega časa
Mountain Geography and Geography of Protected Areas 30 15 15 0 6 letni
Geography of Tourist Areas 30 15 15 0 6 zimski
Geographical Methods of Scientific Research 30 15 0 0 3 zimski
Research and Project Work 15 15 15 0 3 zimski
Theory of Geography 45 15 0 0 6 letni
Tourism and Sustainable Development 30 15 15 0 6 letni
Elective subjects 1 24
Outside elective subjects 6
smer Okoljska in fizična geografija in smer Politična geografija
Geography of Ethnic Questions 30 0 30 0 6 zimski
Geography of Crisis Areas and Border Studies 30 15 15 0 6 letni
Geographical Methods of Scientific Research 30 15 0 0 3 zimski
International Migrations and Diaspora 30 0 30 0 6 letni
Research and Project Work 15 15 15 0 3 zimski
Theory of Geography 45 15 0 0 6 letni
Elective subjects 2 24
Outside elective subjects 6
smer Okoljska in fizična geografija in smer Uporabna geoinformatika
Geographical Methods of Scientific Research 30 15 0 0 3 zimski
Geoinformatical Support to Decision-Making 15 15 45 0 6 zimski
Geoinformatic Models, Simulations and Scenarios 15 15 45 0 6 letni
Advanced Methods for Geographers 15 15 30 0 6 zimski
Research and Project Work 15 15 15 0 3 zimski
Theory of Geography 45 15 0 0 6 letni
Elective subjects 3 24
Outside elective subjects 6
smer Regionalno planiranje in urbano-ruralne študije in smer Geografija turizma in prostega časa
Mountain Geography and Geography of Protected Areas 30 15 15 0 6 letni
Geography of Tourist Areas 30 15 15 0 6 zimski
Geographical Methods of Scientific Research 30 15 0 0 3 zimski
Research and Project Work 15 15 15 0 3 zimski
Theory of Geography 45 15 0 0 6 letni
Tourism and Sustainable Development 30 15 15 0 6 letni
Elective subjects 4 24
Outside elective subjects 6
smer Regionalno planiranje in urbano-ruralne študije in smer Politična geografija
Geography of Ethnic Questions 30 0 30 0 6 zimski
Geography of Crisis Areas and Border Studies 30 15 15 0 6 letni
Geographical Methods of Scientific Research 30 15 0 0 3 zimski
International Migrations and Diaspora 30 0 30 0 6 letni
Research and Project Work 15 15 15 0 3 zimski
Theory of Geography 45 15 0 0 6 letni
Elective subjects 5 24
Outside elective subjects 6
smer Regionalno planiranje in urbano-ruralne študije in smer Uporabna geoinformatika
Geographical Methods of Scientific Research 30 15 0 0 3 zimski
Geoinformatical Support to Decision-Making 15 15 45 0 6 zimski
Geoinformatic Models, Simulations and Scenarios 15 15 45 0 6 letni
Advanced Methods for Geographers 15 15 30 0 6 zimski
Research and Project Work 15 15 15 0 3 zimski
Theory of Geography 45 15 0 0 6 letni
Elective subjects 6 24
Outside elective subjects 6
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Applied Physical Geography 30 15 30 0 6 zimski
Geodiversity 30 0 30 0 6 letni
Geography of Karst Systems 30 0 30 0 6 letni
Elaboration of Environmental Research Projects and Environmental Impact Assessment 30 15 15 0 6 letni
Landscape Ecology 30 15 15 0 6 letni
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Applied Physical Geography 30 15 30 0 6 zimski
Geodiversity 30 0 30 0 6 letni
Geography of Karst Systems 30 0 30 0 6 letni
Elaboration of Environmental Research Projects and Environmental Impact Assessment 30 15 15 0 6 letni
Landscape Ecology 30 15 15 0 6 letni
Elective subjects 3 P S V D KT Semester
Applied Physical Geography 30 15 30 0 6 zimski
Geodiversity 30 0 30 0 6 letni
Geography of Karst Systems 30 0 30 0 6 letni
Elaboration of Environmental Research Projects and Environmental Impact Assessment 30 15 15 0 6 letni
Landscape Ecology 30 15 15 0 6 letni
Elective subjects 4 P S V D KT Semester
Applied urban geography 30 15 15 0 6 zimski
The Endogenous Development of Rural Areas 30 15 15 0 6 letni
Development Inequalities in Rural Areas 30 15 15 0 6 zimski
Regional Development and Regional Policy 30 15 30 0 6 zimski
Elective subjects 5 P S V D KT Semester
Applied urban geography 30 15 15 0 6 zimski
The Endogenous Development of Rural Areas 30 15 15 0 6 letni
Development Inequalities in Rural Areas 30 15 15 0 6 zimski
Regional Development and Regional Policy 30 15 30 0 6 zimski
Elective subjects 6 P S V D KT Semester
Applied urban geography 30 15 15 0 6 zimski
The Endogenous Development of Rural Areas 30 15 15 0 6 letni
Development Inequalities in Rural Areas 30 15 15 0 6 zimski
Regional Development and Regional Policy 30 15 30 0 6 zimski
2. Year P S V D KT Semester
smer Okoljska in fizična geografija in smer Geografija turizma in prostega časa
MPhil thesis with presentation 0 0 0 0 30 letni
Practical training 0 0 0 0 6 zimski
Elective subjects 1 6
Outside elective subjects 18
smer Okoljska in fizična geografija in smer Politična geografija
MPhil thesis with presentation 0 0 0 0 30 letni
Practical training 0 0 0 0 6 zimski
Elective subjects 2 6
Outside elective subjects 18
smer Okoljska in fizična geografija in smer Uporabna geoinformatika
MPhil thesis with presentation 0 0 0 0 30 letni
Practical training 0 0 0 0 6 zimski
Elective subjects 3 6
Outside elective subjects 18
smer Regionalno planiranje in urbano-ruralne študije in smer Geografija turizma in prostega časa
MPhil thesis with presentation 0 0 0 0 30 letni
Practical training 0 0 0 0 6 zimski
Elective subjects 4 6
Outside elective subjects 18
smer Regionalno planiranje in urbano-ruralne študije in smer Politična geografija
MPhil thesis with presentation 0 0 0 0 30 letni
Practical training 0 0 0 0 6 zimski
Elective subjects 5 6
Outside elective subjects 18
smer Regionalno planiranje in urbano-ruralne študije in smer Uporabna geoinformatika
MPhil thesis with presentation 0 0 0 0 30 letni
Practical training 0 0 0 0 6 zimski
Elective subjects 6 6
Outside elective subjects 18
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Applied Physical Geography 30 15 30 0 6 zimski
Geodiversity 30 0 30 0 6 letni
Geography of Karst Systems 30 0 30 0 6 letni
Elaboration of Environmental Research Projects and Environmental Impact Assessment 30 15 15 0 6 letni
Landscape Ecology 30 15 15 0 6 letni
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Applied Physical Geography 30 15 30 0 6 zimski
Geodiversity 30 0 30 0 6 letni
Geography of Karst Systems 30 0 30 0 6 letni
Elaboration of Environmental Research Projects and Environmental Impact Assessment 30 15 15 0 6 letni
Landscape Ecology 30 15 15 0 6 letni
Elective subjects 3 P S V D KT Semester
Applied Physical Geography 30 15 30 0 6 zimski
Geodiversity 30 0 30 0 6 letni
Geography of Karst Systems 30 0 30 0 6 letni
Elaboration of Environmental Research Projects and Environmental Impact Assessment 30 15 15 0 6 letni
Landscape Ecology 30 15 15 0 6 letni
Elective subjects 4 P S V D KT Semester
Applied urban geography 30 15 15 0 6 zimski
The Endogenous Development of Rural Areas 30 15 15 0 6 letni
Development Inequalities in Rural Areas 30 15 15 0 6 zimski
Regional Development and Regional Policy 30 15 30 0 6 zimski
Elective subjects 5 P S V D KT Semester
Applied urban geography 30 15 15 0 6 zimski
The Endogenous Development of Rural Areas 30 15 15 0 6 letni
Development Inequalities in Rural Areas 30 15 15 0 6 zimski
Regional Development and Regional Policy 30 15 30 0 6 zimski
Elective subjects 6 P S V D KT Semester
Applied urban geography 30 15 15 0 6 zimski
The Endogenous Development of Rural Areas 30 15 15 0 6 letni
Development Inequalities in Rural Areas 30 15 15 0 6 zimski
Regional Development and Regional Policy 30 15 30 0 6 zimski

Staff