Studijski programi prve stopnje

Oddelek za geografijo

Dodiplomski študij

Oddelek za geografijo na prvi stopnji študija izvaja dva programa: enopredmetni študijski program Geografija in dvopredmetni študijski program Geografija.

Študijski program na prvi stopnji traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 90 (dvopredmetni) oz. 180 (enopredmetni) kreditnih točk.

Staff

© Faculty of Arts, University of Ljubljana | All rights reserved.

Cookies Privacy Policy

Design and development: ENKI

Iščem ...