Studijski programi druge stopnje

Oddelek za geografijo

Magistrski študij

Oddelek za geografijo na drugi stopnji študija izvaja dva programa: enopredmetni študijski program Geografija in dvopredmetni pedagoški študijski program Geografija.

Študijski program na drugi stopnji traja 2 leti (4 semestre) in obsega skupaj 60 (dvopredmetni) oz. 120 (enopredmetni) kreditnih točk.

Staff

© Faculty of Arts, University of Ljubljana | All rights reserved.

Cookies Privacy Policy

Design and development: ENKI

Iščem ...