Geografija Latinske Amerike

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Resnik Planinc Tatjana, izr. prof. dr. Špes Metka

Vsebina

• osnovne reliefne, klimatske, vegetacijske, hidrogeografske poteze in vzroki ter posledice naravnih nesreč
• učinki evropskega kolonializma, zgodovina priseljevanja
• geneza geopolitičnih razmer, kokainska geografija
• demografske značilnosti, pospešena urbanizacija, odnos mesta-podeželje, morfologija, struktura, in ekološki problemi mest, revščina, barakarska naselja
• naravni viri in pomen lastniške strukture na njihovo gospodarjenje, raba surovin, kmetijska in industrijska proizvodnja
• vzroki in posledice deforestacije amazonskega deževnega gozda
• vpliv tujega kapitala na aktualni gospodarski razvoj, vzroki in posledice gospodarskih kriz v zadnjih desetletjih, socialne razlike
• razvojne faze izbranih držav, sodelovanje med državami Latinske Amerike