Evropska tradicijska verovanja

Evropska tradicijska verovanja

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Mencej Mirjana

Vsebina

Na podlagi folklornega gradiva in komparativnih raziskav študent spoznava evropska tradicijska verovanja ter funkcije teh verovanj. Poudarek je na komparativnem pristopu. Obravnavane so specifične teme, kot so koncept prostora, časa, meje v prostoru in času, predstave o smrti in življenju po smrti, verovanja o duši, dvojniku, ljudeh z nadnaravnimi sposobnostmi, volkodlakih, bajnih bitjih, čarovništvo, magija, šamanizem itd. O izbranih primerih sodobnih terenskih raziskav diskutiramo na urah.