Glasbeni stavek 4

Glasbeni stavek 4

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:60

Ure vaj:30

ECTS točke:10

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Sukljan Nejc, prof. dr. Pompe Gregor, prof. dr. Vrhunc Larisa

Vsebina

Predavanja potekajo predvsem v obliki analiz glasbenih primerov. Vsebinsko obsegajo:
• obdelovanje in utrjevanje definicij pojmov in metod analize glasbenega stavka;
• razclenjevanje povezanosti in soodvisnosti glasbenih komponent in formalne strukture;
• seznanjanje z razlicnimi kompozicijskimi tehnikami, pristopi in slogi po letu 1900;
• spoznavanje posebnosti osebnih slogov izbranih skladateljev tega obdobja;
• prepoznavanje povezav med kompozicijskimi pristopi in tehnikami razlicnih obdobij.

Seminar je namenjen utrjevanju in poglabljanju poznavanja glasbeno-teoretskih disciplin in prvin ob konkretnih primerih. Obsega konkretno spoznavanje s kompozicijskimi tehnikami 20. in 21. stoletja in samostojno analizo z zmožnostjo vpenjanja v širši zgodovinski kontekst:
• Arnold Schönberg in dodekafonija;
• Alban Berg – dodekafonija in tonalnost;
• zvok in struktura pri Antonu Webernu;
• harmonija Paula Hindemitha, Béle Bartóka in Oliviera Messiaena;
• serializem;
• aleatorika;
• spektralna glasba;
• elektroakusticna glasba.

Vaje so namenjene spoznavanju instrumentacije in orkestracije prek obravnave razlicnih glasbenih zasedb: komorne skupine z godali, komorne skupine s pihali, komorne skupine s trobili, simfonicni in nekateri drugi orkestri razlicnih obdobij.