Angleška poezija med 16. in 19. stoletjem

Angleška poezija med 16. in 19. stoletjem

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Šporčič Anamarija, prof. dr. Čerče Danica

Vsebina

Razumevanje poglavitnih stopenj razvoja angleškega pesniškega jezika od elizabetinske do viktorijanske dobe