Angleška poezija po 19.stoletju

Angleška poezija po 19.stoletju

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Šporčič Anamarija, prof. dr. Čerče Danica

Vsebina

Obravnava pesemskih besedil od obdobja romantike do sodobnosti
Spoznavanje družbenega, političnega in kulturnega ozadja posameznih literarnih obdobij, smeri in gibanj
Proučevanje formalnih literarno-estetskih značilnosti pesniške rabe jezika, od figurativnih in retoričnih posebnosti in učinkov do temeljnih prvin metrike oziroma verzifikacije nasploh
Osrednja pozornost tistim izraznim sredstvom, ki so imanentna angleškemu jeziku in tako predstavljajo poseben problem za neangleškega bralca angleških pesemskih besedil