Angleška poezija po 19.stoletju

Angleška poezija po 19.stoletju

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Šporčič Anamarija, prof. dr. Čerče Danica

Obravnava pesemskih besedil od obdobja romantike do sodobnosti
Spoznavanje družbenega, političnega in kulturnega ozadja posameznih literarnih obdobij, smeri in gibanj
Proučevanje formalnih literarno-estetskih značilnosti pesniške rabe jezika, od figurativnih in retoričnih posebnosti in učinkov do temeljnih prvin metrike oziroma verzifikacije nasploh
Osrednja pozornost tistim izraznim sredstvom, ki so imanentna angleškemu jeziku in tako predstavljajo poseben problem za neangleškega bralca angleških pesemskih besedil

Blake, N. F. An Introduction to the Language of Literature. Macmillan, 1994. Str.: 152.
Fenton, James. An Introduction to English Poetry. Penguin Books, 2003.
Fry, Stephen. 2006. The Ode Less Travelled: Unlocking the Poet within. New York: Gotham.
Fussel, P. 1979. Poetic Meter and Poetic Form. New York: Random House.
Jurak, M. 1995. English Poetry. An Anthology with a Critical and Historical Introduction for Foreign Students. Ljubljana: DZS.
Krevel, Mojca, in Uroš Mozetic. Miracles of Rare Device: English Verse from the Elizabethans to the Moderns. Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. Str.: 305.
Shepherd, V. 1994.Literature about Language. Interface. Routledge, 1994. Str.: 178.
Strojan, M., ed. 1996. Antologija angleške poezije. CZ, 1996. Str.: 810.