Arheološka geofizika

Arheološka geofizika

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Medarić Igor, doc. dr. Mušič Branko

Vsebina

Teoretska izhodišča geofizikalnih metod in uveljavljenih tehnik za odkrivanje izbranih tipov arheoloških ostankov v različnih naravnih okoljih (geoelektrična upornostna metoda, metoda lastnih potencialov, megnetna metoda, metoda magnetne susceptibilnosti, elektromagnetna metoda, georadarska metoda, seizmična metoda in termična metoda). Tehnike za razčlenjevanje kvartarnih sedimentov (geoelektrično sondiranje in tomografija, karotažna in seizmična refrakcijska metoda). Izhodišča za kvalitativno in kvantitativno interpretacijo ter postopki direktne in inverzne 2D in 3D interpretacije. Primeri geofizikalnih raziskav z uporabo »multi-method approach« v različnih arheoloških kontekstih in naravnih okoljih. Praktične vaje na arheoloških najdiščih.