Edicijske tehnike 2

Edicijske tehnike 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Nagode Aleš

Vsebina

Spoznavanje značilnosti in praktično pripravljanje različnih tipov notnih izdaj novejše glasbe (po 1800):
• praktična in spomeniška izdaja,
• didaktična izdaja,
• urtext-izdaja,
• znanstveno-kritična izdaja.