Glasbena praksa: Vokalna skupina 4

Glasbena praksa: Vokalna skupina 4

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Barbo Matjaž, prof. dr. Pompe Gregor

Vsebina

• Študent se, upoštevajoc njegovo glasbeno predznanje in sposobnosti, vkljuci v delovanje glasbenega ansambla.
• Skozi prakticno sodelovanje pri izvajanju glasbe spoznava:
o glasbeni repertoar razlicnih zvrsti,
o tehnike vodenja ansambla,
o notranjo dinamiko medcloveških in ustvarjalnih odnosov v glasbeni skupini,
o zakonitosti in zahteve nastopanja na javnih koncertih in priložnostnih nastopih.
• Študent se spoznava/poje romantična glasbena dela.