Historična izvajalna praksa 2

Historična izvajalna praksa 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Nagode Aleš, doc. dr. Sukljan Nejc

Vsebina

- Ornamentacija
- Generalni bas
- Tempo
- Ritmične posebnosti
- Dinamika
- Instrumenti in glas