Komunikologija za psihologe

Komunikologija za psihologe

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. ddr. Rus Velko, prof. dr. Kobal Grum Darja

Vsebina

Komunikacija: opredelitve in modeli medosebne komunikacije: komunikatorji, kanal, sporočilo, povratna in formacija, kontekst; (ne)verbalna komunikacija. Posebni komunikacijski pojavi: kongruentnost, čustvena indukcija, samoizpolnjujoča se prerokba, persvazivnost. Merila učinkovite komunikacije. Komunikacija in izbrane spremenljivke: potrebe, motivi, kognicija in jezik, emocije, distanca, socialne reprezentacije, stališča in sorodne spremenljivke, telesne značilnosti. Komunikacija in osebnost, self, krizne situacije, antistres management; samorazkrivanje, socialna podpora, privlačevanje, socialni vpliv (od presvazivnosti do hipnoze), image management, socialna omrežja in socialna distanca. Medosebna, medijska, tržna, simbolna in cyber-komunikacija. TV, film, video, tiskani mediji, internet. Komunikacija z vidika različnih skupin, organizacij in socialnih sistemov (strukture, procesi, grupna dinamika, vodenje, odločanje v skupinah, klima, kultura. Izbrani modeli komunikacijskega treninga, komunikacijski »trening«/ edukacija in samo-edukacija. Aplikacija na posebnih področjih: govor/ jezik, zdravje, kakovost življenja, umetnost, literatura, privlačevanje in romantična ljubezen.