Mediji in prevajanje

Mediji in prevajanje

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Požgaj Hadži Vesna

Vsebina

Medijski diskurz. Tradicionalni in novi mediji. Govorjeni in pisni diskurz. Prevajanje različnih novinarskih govorjenih in pisnih besedilnih žanrov. Podnaslovno prevajanje: funkcije, značilnosti in posebnosti. Prevajanje promocijskih besedil: prevajanje dvoumnih besednih zvez, metaforičnih pomenov in idiomatskih izrazov ter obravnava kulturnih razlik. Spoznavanje prevajalskega dela v realnem prevajalskem okolju.