Novejša glasba 1 D

Novejša glasba 1 D

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Barbo Matjaž

Vsebina

Študij je usmerjen v sistematično obravnavo specialne problematike izbrane teme. Ta se osredotoča na različna zgodovinska vprašanja, ki lahko obsegajo posamezne:

ustvarjalce,
zvrsti,
glasbene oblike,
časovne izseke,
geografska območja,
glasbeno reprodukcijo,
recepcijo glasbenih del,
itd.
Teme in individualne naloge se spreminjajo ob vsaki izvedbi predmeta.