Prevajalski seminar II (SLO-ANG): Prevajanje splošnih besedil

Prevajalski seminar II (SLO-ANG): Prevajanje splošnih besedil

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:60

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Jurko Primož

Vsebina

Predmet obsega prevod raznovrstnih tipov tekstov iz slovenščine v angleščino. Namen predmeta je praktična uporaba teoretičnega znanja, pridobljenega v dodiplomskem študiju. Študenti so aktivno udeleženi pri procesu prevajanja in obravnavanju vprašanj, ki se ob tem pojavijo.
Obravnavani bodo naslednji problemi, ki se pojavljajo ob prevajanju:
- prevod pogostih besednih zvez
- dosledno in natančno prevajanje vseh komponent leksikalnega pomena
- upoštevanje vezljivostnega in slogovnega pomena
- primerjava razlik v sintaksi in besednem redu
- primerjalna obravnava kohezivnih sredstev v besedilih
- prevajanje metafor in idiomov
- registri in stopnja formalnosti
- obravnava kulturnih razlik med Slovenijo in angleško govorečim svetom.