Proseminar iz obče umetnostne zgodovine II

Proseminar iz obče umetnostne zgodovine II

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Malešič Martina, doc. dr. Vidrih Rebeka

Vsebina

Vaje so osnovane na spomenikih arhitekture in kiparstva. Vsebina proseminarja se iz leta v leto spreminja, tako da si sledijo različna obdobja evropske umetnostne zgodovine. Proseminar iz obče umetnostne zgodovine II se smiselno povezuje s predavanji iz Uvoda v občo umetnostno zgodovino, osredotoči pa se na arhitekturne in kiparske spomenike.