Rimska arheologija - izbrana poglavja (s seminarsko nalogo)

Rimska arheologija - izbrana poglavja (s seminarsko nalogo)

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Gaspari Andrej, doc. dr. Žerjal Tina

Vsebina

Predmet se izvaja v obliki izbranih poglavij. Obravnavane vsebine oz. teme se iz leta v leto spreminjajo. Predavanja so povezana s seminarjem. Predmet se vsebinsko povezuje s predmetom Terensko delo.
Izbrana poglavja iz rimske arheologije. Predavanja in seminarji spremljajo raziskovalno delo katedre. Poglobljeno se predstavi stanje in teoretska umeščenost vedenja o izbrani temi in preskusijo raziskovalni pristopi in postopki.