Specialna področja prevajanja: Semantika

Specialna področja prevajanja: Semantika

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Jurko Primož

Vsebina

- Uvod in osnovna terminologija
- Pomenski odnosi (paradigmatika)
- Sintagmatski odnosi
- Analiza na pomenske sestavine
- Semantika prototipov
- Kompleksnost besednega pomena. Kontekst. Dvoumnost
- Predikat, poved, propozicija.
- Pomenski postulati. Udeleženske vloge. Medosebni pomen (govorna dejanja, zlasti ilokucija)
- Semantika, leksikologija in leksikografija. "Pojmovni" jezikovni priročniki: problem principa pomenskih odnosov in/ali semantičnih polj.