Oddelek za geografijo

Oddelek za geografijo

Bivši zaposleni na oddelku za geografijo

Bivši zaposleni na Oddelku za geografijo

Pedagoški delavci

Priimek

Ime

Čas zaposlitve

Bat

Marjan

1982 – 1991

Bec

Damijan

2014 – 2015

Benkovič Krašovec

Monika

2000 – 2006

Bohinec

Valter

1937 – 1942

Brečko Grubar

Valentina

1996 – 2007

Brinovec

Slavko

1979 – 1982

Bufon

Milan

1986 – 1993

Černe

Andrej

1977 – 2016

Gams

Ivan

1967 – 1989

Gavazzi

Artur

1920 – 1927

Gosar

Anton

1973 – 1991, 1992 – 2002

Hrvatin

Mauro

1992 – 1995

Ilešič

Svetozar

1933 – 1975

Jeršič

Matjaž

1982 – 1997

Jurinčič

Igor

1990 – 1993

Klemenčič

Matjaž

1997 – 1998

Klemenčič

Vladimir

1951 – 1996

Klemenčič

Marijan Mihael

1972 – 2011

Kokole

Vladimir

1955 – 1961

Kosten Zabret

Saša

2003 – 2008

Košak

Marija

1979 – 1981

Kunaver

Jurij

1961 – 1974, 1986 – 1999

Kunaver

Jelka

1960 – 1977

Kürbus

Terezija

1988 – 1991, 1992 – 1992

Leban

Vladimir

1962 – 1976

Lovrenčak

Franc

1966 – 2007

Malovrh

Vincenc

1946 – 1948

Medved

Jakob

1962 – 1978

Melik

Anton

1927 – 1965

Mrak

Irena

1998 – 2016

Natek

Milan

1961 – 1966

Natek

Karel

1999 – 2019

Nemec

Lea

2009 – 2009

Pak

Mirko

1962 – 2003

Pichler Milanović

Nataša

2004 – 2008

Plut

Dušan

1974 – 1977, 1978 – 1990, 1993 – 2015

Popit

Sabina

1996 – 2004

Radinja

Darko

1960 – 1996

Slavec

Andrejka

1989 – 1996

Špes

Metka

1997 – 2014

Umek

Maja

1984 – 1991

Vrišer

Igor

1960 – 1997

Vrtačnik Garbas

Katja

2003 – 2008

Zgonik

Mavricij

1956 – 1957

Žagar

Marjan

1960 – 1980

 

Nepedagoški delavci

Priimek

Ime

Čas zaposlitve

Abbad

Tončka

1971 – 2009

Dolgan Petrič

Mojca

1987 – 2000

Finžgar

Vilko

1930 – 1950

Herakovič

Andrej

2003 – 2009

Jakopič

Danica

1991 – 2016

Jerko

Žiga

2002 – 2002

Jontez

Saša

2016 – 2019

Koželj

Tanja

2010 – 2017

Leskovšek

Veronika

1992 – 1998

Luckmann

Wolf

1927 – 1930

Markelj

Pavel

1969 – 1990

Marolt

Miha

2009 – 2010

Petroša

Irena

1983 – 1997

Pretnar

Tatjana

1963 – 1991

Šifrer

Tatjana

1957 – 1989

Turk

Janja

1979 – 2012

Vatovec

Milan

1973 – 1983

Vojvoda

Ciril

1966 – 1991

Vrabič

Tina

2018 – 2020

Vukelj

Sokol

1965 – 1969

Žerovnik

Marko

1959 – 1966

 

Zunanji sodelavci

Priimek

Ime

Čas zaposlitve

Bajt

Aleksander

1966 – 1967

Bešter

Mara

1964 – 1968

Brenčič

Mihael

2006 – 2008

Buser

Stanko

1989 – 2003

Cvirn

Janez

1994 – 2002

Cunder

Karmen

1995 – 1996

Čerpes

Ilka

1993 – 1997

Čuček

Majda

1986 – 1987

Čuk

Miran

1970 – 1997

Foški

Mojca

2004 – 2009

Gorenc

Tomaž

2014 – 2017

Grigollo

Dejan

2019 – 2020

Habič

Peter

1997 – 1998

Herlec

Uroš

2014 – 2016

Hladnik

Veronika

2015 – 2017

Hussu

Alojz

1985 – 1987

Jakoš

Zorka

1992 – 2020

Klemenčič

Tone

1964 – 1965

Knap

Žiga

1983 – 1999

Kompare

Dušan

1961 – 1964

Kovač

Bogomir

1992 – 1993

Kranjc

Andrej

1998 – 2002

Lamovšek Zavodnik

Alma

2015 – 2018

Maretič Požarnik

Barica

1997 – 2002

Marovt

Stanko

1961 – 1962

Mihalič

Tanja

1998 – 2001

Mihevc

Andrej

2000 – 2020

Mikuž

Vasja

2006 – 2007

Novak

Vilko

1951 – 1959

Peklaj

Cirila

1997 – 2003

Petkovšek

Zdravko

1963 – 1997

Planina

Janez

1966 – 1968, 1991 – 1994

Skobe

Simona

2012 – 2013, 2014 – 2015

Stiplovšek

Miroslav

1994 – 1997

Šerko

Alfred

1948 – 1949

Šmuc

Andrej

2008 – 2013

Šušteršič

France

1988 – 2006

Telban

Blaž

1998 – 1999

Tepina

Marjan

1986 – 1987

Vadnal

Alojzij

1979 – 1981

Verbič

Tomaž

2006 – 2008

Voje

Ignacij

1964 – 1970

Vovk

Bogdan

1950 – 1960

Vrabec

Mirjam

2008 – 2009, 2012 – 2013

Vrhovec

Tomaž

1994 – 2004

Zrimec

Stane

1947 – 1950

Žabota

Barbara

2019 – 2020

Žabkar

Rahela

2009 – 2013, 2014 – 2015

 

Sodelavke in sodelavci oddelka