Oddelek za geografijo

Oddelek za geografijo

Predstojniki na oddelku za geografijo

Seznam predstojnikov na Oddelku za geografijo:

 • 2020 –   Simon Kušar
 • 2018 – 2020  Irma Potočnik Slavič
 • 2016 – 2018  Darko Ogrin
 • 2014 – 2016  Tatjana Resnik Planinc
 • 2012 – 2014  Blaž Repe
 • 2010 – 2012  Jernej Zupančič
 • 2008 – 2010  Tatjana Resnik Planinc
 • 2006 – 2008  Dejan Rebernik
 • 2004 – 2006  Marko Krevs
 • 2002 – 2004  Metka Špes
 • 2000 – 2002  Darko Ogrin
 • 1998 – 2000  Marijan M. Klemenčič
 • 1996 – 1998  Mirko Pak
 • 1993 – 1996  Anton Gosar
 • 1992 – 1993  Jurij Kunaver
 • 1989 – 1992  Andrej Černe
 • 1988 – 1989  Dušan Plut
 • 1986 – 1988  Matjaž Jeršič
 • 1985 – 1986  Vladimir Klemenčič
 • 1982 – 1985  Marijan M. Klemenčič
 • 1981 – 1982  Franc Lovrenčak
 • 1980 – 1981  Ivan Gams
 • 1979 – 1980  Mirko Pak
 • 1977 – 1979  Igor Vrišer
 • 1976 – 1977  Mirko Pak
 • 1973 – 1976  Darko Radinja
 • 1972 – 1973  Ivan Gams
 • 1970 – 1972  Jakob Medved
 • 1966 – 1970  Marjan Žagar
 • 1963 – 1966  Igor Vrišer
 • 1960 – 1963  Svetozar Ilešič
 • 1928 – 1960  Anton Melik
 • 1919 – 1928 Artur Gavazzi

Sodelavke in sodelavci oddelka