Starejša glasba 1

Starejša glasba 1

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Nagode Aleš

Vsebina

Študij je usmerjen v sistematično obravnavo specialne problematike izbrane teme iz glasbe srednjega veka ali renesanse. Ta se lahko osredotoča na razlicna zgodovinska vprašanja, ki lahko obsegajo posamezne:
• ustvarjalce,
• zvrsti,
• glasbene oblike,
• časovne izseke,
• geografska območja,
• glasbeno reprodukcijo,
• recepcijo glasbenih del
• ipd.
Teme in individualne naloge se spreminjajo ob vsaki izvedbi predmeta.