Prijavno okno

Navigacija

YOUNG ACADEMICS AWARD 2018 – TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE Z VODAMi V ALPAH

19.07.2017

Raziskave in razvoj sta ključna elementa za promocijo trajnostnega razvoja Alp in mladi raziskovalci igrajo pomembno vlogo pri oblikovanju prihodnosti Alp. Cilj Young Academics Award je prepoznati to aktivno vlogo in nagraditi najboljše magistrske naloge s področij, relevantnih za Alpe.

 

Prijave morajo biti oddane do 31. maja 2018.

 

Več: http://www.alpconv.org/sl/activities/younggeneration/yaa2018/default.html

Delavnici: Alternativne oblike poučevanja - cirkuška pedagogika in socialne igre v skupini

16.08.2017

Vse zainteresirane študente vabimo na delavnici o alternativnih oblikah poučevanja.

 

Cirkuška pedagogika

Cirkuška pedagogika je oblika dela z mladimi in drugimi skupinami ljudi, ki temelji na elementih sodobnega cirkusa, dramske in gibalne pedagogike ter interaktivnih iger. Cirkuška pedagogika je atraktivna metoda gradnje skupine, vzajemnega zaupanja, učenja medsebojnega sodelovanja in krepi sposobnosti za premagovanje osebnih ter skupinskih ovir.

Cirkuška pedagogika lahko služi kot popestritev učnih ur, kot atraktiven medij za učenje tujih jezikov ali podajanje učne snovi. Pri cirkuški pedagogiki uporabljamo cirkuške veščine kot medij za dosego pedagoških ciljev, razvijanje osebnostnih lastnosti kot tudi skupinskih in socialnih veščin.

Kdaj: sreda, 6. 9. 2017, od 10.00 do 15.00 in četrtek, 7. 9. 2017, od 10.00 do 15.00

Kje: Filozofska fakulteta UL, Aškerčeva 2, predavalnica 102

Dodatne informacije in prijave: http://www.kc.uni-lj.si/dogodki/alternativne-oblike-pou-evanja-cirku-ka-pedagogika.html

 

Socialne igre v skupini

Z igro se srečujemo že od malega. Preko igre spoznavamo sebe, svet, prijatelje in se učimo. Zato je igra ena izmed osnovnih oblik izobraževanja in sprostitve, hkrati pa nam lahko služi kot učinkovit pedagoški pripomoček. Med socialne igre štejemo tiste igre, ki namesto tekmovalnosti v ospredje postavljajo socialne odnose med ljudmi in z elementom pogovora o tem, kaj se je z  udeleženkami in udeleženci med igro dogajalo, dviguje raven samozavedanja in socialne senzibilnosti.

Kdaj: ponedeljek, 4. 9. 2017, od 10.00 do 15.00

Kje: Filozofska fakulteta UL, Aškerčeva 2, didaktična učilnica

Dodatne informacije in prijave: http://www.kc.uni-lj.si/dogodki/alternativne-oblike-pou-evanja-socialne-igre-v-skupini.html

Razpis za sofinanciranje šolnine na programu Varstvo okolja za študijsko leto 2017/2018

13.07.2017

Spoštovani!

 

Obveščam vas, da je na spletni strani programa Varstvo okolja objavljen Razpis za sofinanciranje šolnine na programu Varstvo okolja za študijsko leto 2017/2018 (https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/varstvo-okolja/prijava/razpis/ in http://www.uni-lj.si/study/doctoral/environmental-protection/application/call/). 

Plačevanje zagovorov magistrskih del po izgubi statusa

15.06.2017

Posredujemo sklep Upravnega odbora FF z dne 12. 6. 2017 glede plačevanja zagovorov magistrskih nalog po izgubi statusa. Sklep se glasi:

»V prehodnem obdobju od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018 se stroškov zagovora magistrskega dela ne zaračunava osebam, ki delo oddajo v roku 24 mesecev od prenehanja statusa.«

 

Obvestilo o tem je za študente objavljeno tudi na spletni strani FF http://www.ff.uni-lj.si/node/8719  in kot opomba v Ceniku za štud. leto 2017/2018. 

ESRI nagradni natečaj zaključnih nalog

29.05.2017

Univerza v Ljubljani in podjetje GDi GISDATA, d. o. o., Ljubljana, sta pripravila nagradni natečaj za diplomske, magistrske ali doktorske naloge študentov članic Univerze v Ljubljani z uporabo ESRI programskih orodij za študijsko leto 2016/2017.

 

Kriteriji za vključitev v izbor so:

  •  pravočasno poslana prijavnica in zaključna naloga,
  •  praktični prikaz uporabe ESRI programskih orodij v zaključni nalogi in
  •  ocena zaključne naloge.

 

 

 

Razpis za vpis v študijske programe 3. stopnje za 2017/18

15.02.2017

Spoštovani,

 

obveščamo vas, da je objavljen Razpis za vpis v študijske programe 3. stopnje za študijsko leto 2017/18.

 

Besedilo razpisa je dostopno na spletnih straneh http://www.ff.uni-lj.si/studij/Doktorski_studij_3_stopnja/Razpis_za_vpis_vpis#prijava%20na%20razpis. in na spletnih straneh https://www.uni-lj.si/studij/studijski_programi/doktorski_programi_3%20_....

 

 

Razpis za vpis v študijske programe 2. stopnje za 2017/18

15.02.2017

Spoštovani,

 

obveščamo vas, da je objavljen Razpis za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje za študijsko leto 2017/18.

 

Besedilo razpisa je dostopno na spletnih straneh https://www.uni-lj.si/studij/studijski_programi/magistrski_programi_2%20... http://www.ff.uni-lj.si/studij/Magistrski_studij_2_stopnja/Razpis_za_vpi....

 

Prijava poteka preko portala eVŠ Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Dostopna je na http://portal.evs.gov.si/.

 

 

Roki za prijavo na razpis:

Oglasna deska - Mednarodno

11.03.2014

Študente obveščamo, da so informacije o možnostih  študija in dela v tujini objavljene na oglasni deski v okviru kategorije Mednarodno (http://geo.ff.uni-lj.si/oglasna-deska/mednarodno). Na tem mestu boste našli vsa obvestila o študiju v tujini, poletnih šolah, seminarjih in tečajih ter informacije o različnih štipendijah, ki so vam na voljo za študij in delo v tujini.