Foto: Nejc Kavka

Oddelek za geografijo

Aplikacije in javno dostopni podatki

Vzpostavitev in vzdrževanje aplikacij za učinkovitejše komuniciranje z javnostmi

V spletnem okolju ArcGIS Online razvijamo, vzpostavljamo in vzdržujemo različne aplikacije, ki podpirajo učinkovito komuniciranje s strokovno in splošno javnostjo. Aplikacije omogočajo tako pregledovanje podatkov, kot tudi sodelovalen pristop pri vnašanju in urejanju podatkov (razvoj mobilnih aplikacij za sodelovalno kartiranje).

Velik del prikazanih podatkov je javen, del pa še interne narave oziroma namenjen ožjim strokovnim skupinam in uporabnikom.

 

1. Spremembe v prostoru, vezane na obstoječa in na novo prepoznana razvrednotena območja, od leta 2017 ažurno spremljamo na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete UL.

V javnem pregledovalniku so dostopne osnovne informacije o funkcionalno razvrednotenih območjih, mogoče je pregledovanje po regijah in tipih funkcionalno razvrednotenih območij. S približevanjem karte se prikaže poligon posameznega območja, ob kliku na posamezno lokacijo pa so dostopni tudi osnovni podatki o posameznem območju.

Leta 2023 smo zaključili že drugo ažuriranje podatkov, javno pa so dostopni na strani Geodetskega inštituta (http://crp.gis.si/).

Sistematično nadaljujemo z spremljanjem in evidentiranjem aktualni razmer, celoten arhiv do sedaj zbranih gradiv in fotografij (od leta 2015 dalje) pa hranimo na Oddelku za geografijo FF.

2. Temenica

Reka Temenica je bila nekoč pomemben povezovalni in identitetni element, danes pa anketne raziskave in intervjuji kažejo, da jo lokalno prebivalstvo dojema kot neurejeno, nedostopno in onesnaženo, zato so se od reke oddaljili. Z operacijo Rusalka želimo reko spet približati ljudem, še zlasti domačinom (pa tudi obiskovalcem), ki jo bodo morali sprejeti za svojo, saj bomo le na ta način lahko izboljšali stanje okolja in Temenici vrnili njen sijaj.

S pomočjo v projektu razvite aplikacije oziroma »StoryMap«, lahko Temenico spoznate preko poučnih vsebin pod sloganom »Spoznaj Temenico«, okoljskih vsebin pod sloganom »Odgovorno ravnaj« in turistično zanimivih vsebin pod sloganom »Občuduj« vodni in obvodni prostor Temenice. Na aplikaciji najdete tudi prosto dostopen Priročnik za učitelje, ki je nastal na podlagi razvitih tematskih izobraževalnih delavnic z vsebinami za ozaveščanje o varovanju vodnih virov, ohranjanju vodnih habitatov in blaženje podnebnih sprememb. Vsebine tematskih delavnic smo povezali z značilnostmi reke Temenice in tako podrobneje spoznali to manj raziskano reko. Delavnice so zasnovane tako, da so prenosljive tudi na sorodne vodotoke.

3. Uporabna Geografija

Spletišče je plod sodelovanja raziskovalnega, strokovnega in tudi pedagoškega dela znotraj programske skupine in širše - z vključitvijo geografov "iz prakse" ter učiteljev geografije. Spletišče je javno dostopno in raste v skladu z novimi IKT-podprtimi dejavnostmi in idejami s strani raziskovalcev ali uporabnikov. Glavne vsebine: podpora pripravi in izvedbi strokovnih ekskurzij (tudi za druge stroke), zbirka mobilnih in spletnih geoinformacijskih aplikacij, iskalnik po zemljevidih, tudi forumi na teme tehnologije za terensko raziskovanje in drugo.