Foto: Nejc Kavka

Oddelek za geografijo

Mednarodne izmenjave na Oddelku za geografijo

Mednarodne izmenjave

Oddelek za geografijo omogoča svojim študentom različne oblike študijskih izmenjav in praktičnega usposabljanja v tujini. Več informacij dobite pri oddelčnem koordinatorju dr. Boštjanu Roglju.

ERASMUS+

Erasmus+ je program, ki podpira različne aktivnosti na področju izobraževanja in usposabljanja. Program podpira individualno mobilnost študentov, učnega osebja in drugih zaposlenih, organizacijo projektov intenzivnih programov (poletne/zimske šole), večstranske projekte in mreže.

V okviru Erasmus+ programa je možno:

  • opraviti študijsko izmenjavo, v okviru katere lahko del rednih študijskih obveznosti namesto na domači instituciji/oddelku študent/ka opravi na partnerski instituciji (maksimalna dolžina trajanja izmenjave je 12 mesecev);
  • v okviru svojega študija ali v obdobju 12 mesecev po zaključku študija opraviti praktično usposabljanje v podjetju ali podobni organizaciji v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+ (maksimalna dolžina praktičnega usposabljanja je 12 mesecev);

Študenti/ke, ki odidejo na izmenjavo v tujino, morajo na gostujoči instituciji opraviti del rednih študijskih obveznosti (20 KT v enem semestru). Izmenjava je možna le na univerzah/fakultetah s katerimi ima Oddelek za geografijo sklenjen bilateralni sporazum. Trenutno ima Oddelek sklenjenih 33 pogodb s partnerskimi univerzami iz osemnajstih držav. Aktualen seznam najdete na spletni strani mednarodne pisarne Filozofske fakultete (seznam pogodb). Program Erasmus+ krije stroške šolnine ter nudi študentom mesečno štipendijo (višina štipendije je odvisna od ciljne destinacije).

Praktično usposabljanje je možno opraviti v kateremkoli podjetju ali organizaciji v državah, ki sodelujejo v programu Erasmus+ (v preteklosti so študenti geografije opravljali prakso v zasebnih podjetjih, na raziskovalnih inštitutih, pri nevladnih organizacijah, v izobraževalnih ustanovah ter v državnih institucijah). Za opravljanje praktičnega usposabljanja ni potrebno, da ima podjetje ali organizacija predhodno sklenjen sporazum z Oddelkom za geografijo.

Razpisa za prijavo na izmenjavo/praktično usposabljanje v okviru programa ERASMUS+ sta navadno objavljena v mesecu decembru in aprilu.

Več informacij o programu ERASMUS+:

CEEPUS

CEEPUS – Central European Exchange Program for University Studies, je regionalni program, v katerem sodelujejo visokošolske institucije iz Albanije, Avstrije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Češke, Črne Gore, Hrvaške, Kosova, Madžarske, Makedonije, Poljske, Romunije, Slovaške, Slovenije in Srbije.

CEEPUS deluje na osnovi mrež (Network). Oddelek za geografijo je vključen v mrežo GEOREGNET, v kateri sodelujejo sedemnajst univerz. Mreža GEOREGNET omogoča študentom krajše (enomesečne) in daljše (večmesečne) študijske izmenjave na partnerskih univerzah, ki sodelujejo v mreži. Poleg tega vsako leto organizira dvotedensko poletno šolo na eni od partnerskih inštitucij.

Štipendijo CEEPUS dodeljuje država prejemnica in vključuje štipendijo, namestitev in zdravstveno varstvo ter zagotavlja oprostitev šolnine. Potni stroški niso pokriti. Mreža zagotavlja priznavanje študijskega obdobja, ki ga študent prebije na partnerski inštituciji, na domači inštituciji.

Rok za prijavo za izmenjavo preko CEEPUS mrež je vsako leto 15. junij (za zimski semester) in 30. oktober (za letni semester).

Seznam inštitucij vključenih v mrežo GEOREGNET najdete tukaj.

Več informacij:

OSTALI PROGRAMI IZMENJAV

Oddelek za geografijo omogoča svojim študentom študijske izmenjave tudi v okviru nekaterih drugih bilateralnih in multilateralnih programih izmenjav. Aktualni razpisi so objavljeni na spletni strani Mednarodne pisarne, Filozofske fakultete.

Več informacij:

 

 

Naslovna fotografija: Nejc Kavka

Sodelavke in sodelavci oddelka