Oddelek za geografijo

Geografska širina

E-novičnik Oddelka za geografijo

Geografska širina

Geografska širina je e-novičnik Oddelka za geografijo. 

Ureja: Ana Seifert Barba in Lea Rebernik

ISSN: 2630-1660

E-naslov: geografija@ff.uni-lj.si