Foto: Nejc Kavka

Oddelek za geografijo

Univerzitetni študijski program prve stopnje Geografija

Vsebine

Oddelek za geografijo na prvi stopnji študija izvaja univerzitetni  študijski program GEOGRAFIJA, v okviru katerega je mogoče izbirati med naslednjima smerema:

  • GEOGRAFIJA – enopredmetna smer

Diplomanti in diplomantke študijskega programa pridobijo znanja, ki po mednarodnih standardih veljajo za temeljna znanja s področja geografije. To jim omogoča prepoznavanje in razumevanje naravnih in družbenih procesov oblikovanja in preoblikovanja Zemljinega površja. Pridobijo osnovna znanja o posameznih področjih geografije, ki jim omogočajo razumevanje odnosa med naravo in družbo v prostoru. Diplomanti in diplomantke pridobijo določene veščine, zlasti s področja geografskih informacijskih sistemov, tematske kartografije in drugih geografskih metod, s čimer so usposobljeni za izdelavo prostorskih in statističnih analiz. Z usvojenim znanjem so diplomanti in diplomantke usposobljeni za opravljanje specifičnih nalog v različnih ustanovah, ki rešujejo probleme, povezane s prostorom, ter probleme s področja statistike, prostorskega in regionalnega planiranja, turizma in varstva okolja.

  • GEOGRAFIJA – dvopredmetna smer

Diplomanti in diplomantke študijskega programa pridobijo znanja, ki po mednarodnih standardih veljajo za temeljna znanja s področja geografije. To jim omogoča prepoznavanje in razumevanje naravnih in družbenih procesov oblikovanja in preoblikovanja Zemljinega površja. Pridobijo osnovna znanja o posameznih področij geografije, ki jim omogočajo razumevanje odnosa med naravo in družbo v prostoru. Diplomanti in diplomantke pridobijo določene veščine, zlasti s področja geografskih informacijskih sistemov, tematske kartografije in drugih geografskih metod, s čimer postanejo usposobljeni za izdelavo prostorskih in statističnih analiz. Z usvojenim znanjem so diplomanti in diplomantke usposobljeni za opravljanje specifičnih nalog v različnih ustanovah, ki rešujejo probleme, povezane s prostorom, ter probleme s področja statistike, prostorskega in regionalnega planiranja, turizma in varstva okolja.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

Foto: Nejc Kavka

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Geografija - enopredmetna smer
Družbena geografija I 75 0 15 0 7 zimski
Družbena geografija II 75 0 15 0 7 letni
Fizična geografija I 82 0 7 0 7 zimski
Fizična geografija II 75 0 15 0 7 letni
Geografija podeželja 45 0 0 0 4 zimski
Geografija prebivalstva in naselij 60 0 15 0 6 letni
Geomorfologija 45 0 15 0 5 letni
Klimatogeografija 45 0 15 0 5 letni
Osnove tematske kartografije 30 0 30 0 5 zimski
Uvod v geografijo 30 0 15 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Geografija - dvopredmetna smer
Družbena geografija I 75 0 15 0 7 zimski
Družbena geografija II 75 0 15 0 7 letni
Fizična geografija II 75 0 15 0 7 letni
Uvod v geografijo 30 0 15 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 5
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Geologija 15 0 15 0 3 zimski
Meteorologija 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Geoinformatika I 30 0 30 0 5 zimski
Osnove tematske kartografije 30 0 30 0 5 zimski
Uvod v metode za geografe 30 0 30 0 5 zimski
2. letnik P S V D KT Semester
Geografija - enopredmetna smer
Branje in interpretacija angleških strokovnih besedil za geografe 0 0 30 0 3 zimski
Ekonomska geografija 45 0 15 0 5 zimski
Fizična geografija krasa 45 0 15 0 5 zimski
Geografija Evrope 90 0 15 0 8 letni
Geografsko terensko delo 0 0 75 0 6 letni
Geoinformatika I 30 0 30 0 5 zimski
Hidrogeografija 45 0 15 0 5 letni
Pedogeografija in biogeografija 45 0 30 0 6 letni
Politična geografija 45 0 0 0 4 zimski
Socialna geografija 45 0 15 0 5 letni
Uvod v metode za geografe 30 0 30 0 5 zimski
Zunanji izbirni predmeti 3
Geografija - dvopredmetna smer
Fizična geografija I 82 0 7 0 7 zimski
Geografija Evrope 90 0 15 0 8 letni
Geografsko terensko delo 0 0 60 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 4
Strokovni izbirni predmeti 2 3
Zunanji izbirni predmeti 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Geografija naravnih nesreč 40 0 5 0 4 zimski
Geografija podeželja 45 0 0 0 4 zimski
Humana ekologija 40 0 5 0 4 zimski
Politična geografija 45 0 0 0 4 zimski
Urbana geografija 45 0 0 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Branje in interpretacija angleških strokovnih besedil za geografe 0 0 30 0 3 zimski
Geologija 15 0 15 0 3 zimski
Meteorologija 30 0 0 0 3 zimski
3. letnik P S V D KT Semester
Geografija - enopredmetna smer
Diplomsko delo 0 0 0 0 6 letni
Ekološka geografija 60 0 15 0 6 zimski
Geografija Slovenije 90 0 15 0 8 letni
Geografija turizma in prometa 75 0 0 0 6 letni
Geoinformatika II 30 0 30 0 5 zimski
Regionalno planiranje 45 0 15 0 5 letni
Urbana geografija 45 0 0 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 8
Strokovni izbirni predmeti 2 12
Geografija - dvopredmetna smer
Diplomsko delo 0 0 0 0 3 letni
Ekološka geografija 60 0 15 0 6 zimski
Geografija Slovenije 90 0 15 0 8 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 5
Strokovni izbirni predmeti 4 8
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Geografija naravnih nesreč 40 0 5 0 4 zimski
Humana ekologija 40 0 5 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Geografija Avstralije, Antarktike in Oceanije 45 0 0 0 4 zimski, letni
Geografija Azije 45 0 0 0 4 zimski, letni
Geografija Latinske Amerike 45 0 0 0 4 zimski, letni
Geografija Podsaharske Afrike 45 0 0 0 4 zimski, letni
Geografija Severne Amerike 45 0 0 0 4 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Geoinformatika I 30 0 30 0 5 zimski
Osnove tematske kartografije 30 0 30 0 5 zimski
Uvod v metode za geografe 30 0 30 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Geografija Avstralije, Antarktike in Oceanije 45 0 0 0 4 zimski, letni
Geografija Azije 45 0 0 0 4 zimski, letni
Geografija Latinske Amerike 45 0 0 0 4 zimski, letni
Geografija Podsaharske Afrike 45 0 0 0 4 zimski, letni
Geografija Severne Amerike 45 0 0 0 4 zimski, letni

Sodelavke in sodelavci oddelka