Humana ekologija

Humana ekologija

Ure predavanj: 40

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 5

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Ogrin Matej

• vloga, pomen in razvoj humane ekologije,
• razumevanje in prepoznavanje raznovrstnih povezav med človekom in njegovim okoljem,
• vrednotenje ekosistemskih storitev za načrtovanje trajnostnega razvoja,
• razvoj človeka, demografska rast in kvaliteta življenja,
• ekosistemski mehanizmi ravnovesja in pomen vzdrževanja dinamičnega ravnovesja,
• prilagajanje človeka nosilnim sposobnostim in ekosistemskim storitvam,
• prožnost, prilagodljivost kot temeljni lastnosti sistema za njihovo trajnost,
• stres in prilagoditve človeka (fiziološke, hrana, bivališča) ekstremnim naravnogeografskim značilnostim ter pomembnejšim planetarnim biomom,
• percepcija narave in okolja med različnimi skupinami prebivalstva (civilizacije, religije, stopnja razvitosti in povezanosti z naravnimi viri …),
• osnove socialne ekologije,
• oblikovanje ekološke ozaveščenosti ter reakcij v okolju.

• Campbell, B., 1995. Human Ecology. New York, Aldine de Gruyeter, 213 str. COBISS.SI-ID – 32318562
• Kormondy, E. J., Brown, D. E., 1998. Fundamentals of Human Ecology. New Jersey, Prentice Hall, 503 str. COBISS.SI-ID – 42748002
• Marten, G. G., 2001. Human Ecology. Basic Concepts for Sustainable Development. London, Earthscan Publications, 238 str. COBISS.SI-ID – 1775969
• Plut, D., 2006. Mesta in sonaravni razvoj. Geografske razsežnosti in dileme urbanega sonaravnega razvoja. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 226 str. COBISS.SI-ID – 229208576
• Steiner, F., 2002. Human Ecology, Following Nature's Lead. Washington, Island Press, 368 str. COBISS.SI-ID – 558038

Druga aktualna literatura, dostopna v spletni učilnici.