Studijski programi druge stopnje

Oddelek za geografijo

Študijski program druge stopnje Geografija

Vsebine

Diplomant magistrskega študijskega programa pridobi poglobljena in specifična znanja in veščine s področja aplikativne geografije. Zaradi velike heterogenosti aplikativne geografije in povezovanja geografije z drugimi sorodnimi prostorskimi vedami študijski program omogoča veliko izbirnost in specializacijo med naslednjimi področji: varstvo okolja, aplikativna fizična geografija, regionalno in prostorsko planiranje, ruralne študije, urbane študije, politična geografija, geografija turizma in prostega časa in uporabna geoinformatika. Cilj študijskega programa je, da študenta usposobi za samostojno raziskovalno delo, za sodelovanje pri raziskovalnih projektih in sodelovanje v interdisciplinarnih raziskovalnih skupinah. Po zaključku študija je študent usposobljen za delo in na področjih varstva okolja, regionalnega in prostorskega planiranja, turizma, mednarodnih odnosov in integracij ter uporabne geoinformatike.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
smer Okoljska in fizična geografija in smer Geografija turizma in prostega časa
Geografija gora in zavarovanih območij 30 15 15 0 6 letni
Geografija turističnih območij 30 15 15 0 6 zimski
Geografske metode znanstvenega proučevanja 30 15 0 0 3 zimski
Raziskovalno in projektno delo (veščine) 15 15 15 0 3 zimski
Teorija geografije 45 15 0 0 6 letni
Turizem in trajnostni razvoj 30 15 15 0 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 24
Zunanji izbirni predmeti 6
smer Okoljska in fizična geografija in smer Politična geografija
Geografija etničnosti 30 0 30 0 6 zimski
Geografija kriznih območij in problemi razmejevanja 30 15 15 0 6 letni
Geografske metode znanstvenega proučevanja 30 15 0 0 3 zimski
Mednarodne selitve in izseljenstvo 30 0 30 0 6 letni
Raziskovalno in projektno delo (veščine) 15 15 15 0 3 zimski
Teorija geografije 45 15 0 0 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 24
Zunanji izbirni predmeti 6
smer Okoljska in fizična geografija in smer Uporabna geoinformatika
Geografske metode znanstvenega proučevanja 30 15 0 0 3 zimski
Geoinformacijska podpora odločanju 15 15 45 0 6 zimski
Geoinformacijski modeli, simulacije in scenariji 15 15 45 0 6 letni
Napredne metode za geografe 15 15 30 0 6 zimski
Raziskovalno in projektno delo (veščine) 15 15 15 0 3 zimski
Teorija geografije 45 15 0 0 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 24
Zunanji izbirni predmeti 6
smer Regionalno planiranje in urbano-ruralne študije in smer Geografija turizma in prostega časa
Geografija gora in zavarovanih območij 30 15 15 0 6 letni
Geografija turističnih območij 30 15 15 0 6 zimski
Geografske metode znanstvenega proučevanja 30 15 0 0 3 zimski
Raziskovalno in projektno delo (veščine) 15 15 15 0 3 zimski
Teorija geografije 45 15 0 0 6 letni
Turizem in trajnostni razvoj 30 15 15 0 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 4 24
Zunanji izbirni predmeti 6
smer Regionalno planiranje in urbano-ruralne študije in smer Politična geografija
Geografija etničnosti 30 0 30 0 6 zimski
Geografija kriznih območij in problemi razmejevanja 30 15 15 0 6 letni
Geografske metode znanstvenega proučevanja 30 15 0 0 3 zimski
Mednarodne selitve in izseljenstvo 30 0 30 0 6 letni
Raziskovalno in projektno delo (veščine) 15 15 15 0 3 zimski
Teorija geografije 45 15 0 0 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 5 24
Zunanji izbirni predmeti 6
smer Regionalno planiranje in urbano-ruralne študije in smer Uporabna geoinformatika
Geografske metode znanstvenega proučevanja 30 15 0 0 3 zimski
Geoinformacijska podpora odločanju 15 15 45 0 6 zimski
Geoinformacijski modeli, simulacije in scenariji 15 15 45 0 6 letni
Napredne metode za geografe 15 15 30 0 6 zimski
Raziskovalno in projektno delo (veščine) 15 15 15 0 3 zimski
Teorija geografije 45 15 0 0 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 6 24
Zunanji izbirni predmeti 6
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Aplikativna fizična geografija 30 15 30 0 6 zimski
Geodiverziteta 30 0 30 0 6 letni
Geografija krasa 30 0 30 0 6 letni
Izdelava okoljskih raziskovalnih projektov in presoj vplivov na okolje 30 15 15 0 6 letni
Pokrajinska ekologija 30 15 15 0 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Aplikativna fizična geografija 30 15 30 0 6 zimski
Geodiverziteta 30 0 30 0 6 letni
Geografija krasa 30 0 30 0 6 letni
Izdelava okoljskih raziskovalnih projektov in presoj vplivov na okolje 30 15 15 0 6 letni
Pokrajinska ekologija 30 15 15 0 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Aplikativna fizična geografija 30 15 30 0 6 zimski
Geodiverziteta 30 0 30 0 6 letni
Geografija krasa 30 0 30 0 6 letni
Izdelava okoljskih raziskovalnih projektov in presoj vplivov na okolje 30 15 15 0 6 letni
Pokrajinska ekologija 30 15 15 0 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Aplikativna urbana geografiija 30 15 15 0 6 zimski
Endogeni razvoj podeželja 30 15 15 0 6 letni
Razvojna neskladja na podeželju 30 15 15 0 6 zimski
Regionalni razvoj in regionalna politika 30 15 30 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Aplikativna urbana geografiija 30 15 15 0 6 zimski
Endogeni razvoj podeželja 30 15 15 0 6 letni
Razvojna neskladja na podeželju 30 15 15 0 6 zimski
Regionalni razvoj in regionalna politika 30 15 30 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 6 P S V D KT Semester
Aplikativna urbana geografiija 30 15 15 0 6 zimski
Endogeni razvoj podeželja 30 15 15 0 6 letni
Razvojna neskladja na podeželju 30 15 15 0 6 zimski
Regionalni razvoj in regionalna politika 30 15 30 0 6 zimski
2. letnik P S V D KT Semester
smer Okoljska in fizična geografija in smer Geografija turizma in prostega časa
Magistrsko delo z zagovorom 0 0 0 0 30 letni
Praktično usposabljanje 0 0 0 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Zunanji izbirni predmeti 18
smer Okoljska in fizična geografija in smer Politična geografija
Magistrsko delo z zagovorom 0 0 0 0 30 letni
Praktično usposabljanje 0 0 0 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 6
Zunanji izbirni predmeti 18
smer Okoljska in fizična geografija in smer Uporabna geoinformatika
Magistrsko delo z zagovorom 0 0 0 0 30 letni
Praktično usposabljanje 0 0 0 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 6
Zunanji izbirni predmeti 18
smer Regionalno planiranje in urbano-ruralne študije in smer Geografija turizma in prostega časa
Magistrsko delo z zagovorom 0 0 0 0 30 letni
Praktično usposabljanje 0 0 0 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 4 6
Zunanji izbirni predmeti 18
smer Regionalno planiranje in urbano-ruralne študije in smer Politična geografija
Magistrsko delo z zagovorom 0 0 0 0 30 letni
Praktično usposabljanje 0 0 0 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 5 6
Zunanji izbirni predmeti 18
smer Regionalno planiranje in urbano-ruralne študije in smer Uporabna geoinformatika
Magistrsko delo z zagovorom 0 0 0 0 30 letni
Praktično usposabljanje 0 0 0 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 6 6
Zunanji izbirni predmeti 18
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Aplikativna fizična geografija 30 15 30 0 6 zimski
Geodiverziteta 30 0 30 0 6 letni
Geografija krasa 30 0 30 0 6 letni
Izdelava okoljskih raziskovalnih projektov in presoj vplivov na okolje 30 15 15 0 6 letni
Pokrajinska ekologija 30 15 15 0 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Aplikativna fizična geografija 30 15 30 0 6 zimski
Geodiverziteta 30 0 30 0 6 letni
Geografija krasa 30 0 30 0 6 letni
Izdelava okoljskih raziskovalnih projektov in presoj vplivov na okolje 30 15 15 0 6 letni
Pokrajinska ekologija 30 15 15 0 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Aplikativna fizična geografija 30 15 30 0 6 zimski
Geodiverziteta 30 0 30 0 6 letni
Geografija krasa 30 0 30 0 6 letni
Izdelava okoljskih raziskovalnih projektov in presoj vplivov na okolje 30 15 15 0 6 letni
Pokrajinska ekologija 30 15 15 0 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Aplikativna urbana geografiija 30 15 15 0 6 zimski
Endogeni razvoj podeželja 30 15 15 0 6 letni
Razvojna neskladja na podeželju 30 15 15 0 6 zimski
Regionalni razvoj in regionalna politika 30 15 30 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Aplikativna urbana geografiija 30 15 15 0 6 zimski
Endogeni razvoj podeželja 30 15 15 0 6 letni
Razvojna neskladja na podeželju 30 15 15 0 6 zimski
Regionalni razvoj in regionalna politika 30 15 30 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 6 P S V D KT Semester
Aplikativna urbana geografiija 30 15 15 0 6 zimski
Endogeni razvoj podeželja 30 15 15 0 6 letni
Razvojna neskladja na podeželju 30 15 15 0 6 zimski
Regionalni razvoj in regionalna politika 30 15 30 0 6 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka