Foto: Nejc Kavka

Oddelek za geografijo

Študijski program druge stopnje Geografija

Vsebine

Oddelek za geografijo na drugi stopnji študija izvaja študijski program GEOGRAFIJA, v okviru katerega je mogoče izbirati med naslednjimi smermi:

  • GEOGRAFIJA, Okoljska in fizična geografija – Geografija Turizma – enopredmetna smer

Diplomanti in diplomantke drugostopenjskega študijskega programa Geografija, enopredmetna smer Okoljska in fizična geografija – Geografija Turizma pridobijo poglobljena in specifična znanja in veščine s področja varstva okolja in turizma. Cilj študijskega programa je, da študente in študentke usposobi za samostojno raziskovalno delo na navedenih področjih, sodelovanje pri raziskovalnih projektih in sodelovanje v interdisciplinarnih raziskovalnih skupinah. 

  • GEOGRAFIJA, Okoljska in fizična geografija – Politična geografija – enopredmetna smer

Diplomanti in diplomantke drugostopenjskega študijskega programa Geografija, enopredmetna smer Okoljska in fizična geografija – Politična geografija pridobijo poglobljena in specifična znanja in veščine s področja varstva okolja in mednarodnih odnosov ter integracij. Cilj študijskega programa je, da študente in študentke usposobi za samostojno raziskovalno delo na navedenih področjih, sodelovanje pri raziskovalnih projektih in sodelovanje v interdisciplinarnih raziskovalnih skupinah. 

  • GEOGRAFIJA, Okoljska in fizična geografija – Uporabna geoinformatika – enopredmetna smer

Diplomanti in diplomantke drugostopenjskega študijskega programa Geografija, enopredmetna smer Okoljska in fizična geografija – Uporabna geoinformatika pridobijo poglobljena in specifična znanja in veščine s področja varstva okolja in uporabne geoinformatike. Cilj študijskega programa je, da študente in študentke usposobi za samostojno raziskovalno delo na navedenih področjih, sodelovanje pri raziskovalnih projektih in sodelovanje v interdisciplinarnih raziskovalnih skupinah. 

  • GEOGRAFIJA, Regionalno planiranje in urbano-ruralne študije – Geografija Turizma – enopredmetna smer

Diplomanti in diplomantke drugostopenjskega študijskega programa Geografija, enopredmetna smer Regionalno planiranje in urbano-ruralne študije – Geografija Turizma pridobijo poglobljena in specifična znanja in veščine s področja regionalnega planiranja in urbano-ruralnih študij ter turizma. Cilj študijskega programa je, da študente in študentke usposobi za samostojno raziskovalno delo na navedenih področjih, sodelovanje pri raziskovalnih projektih in sodelovanje v interdisciplinarnih raziskovalnih skupinah. 

  • GEOGRAFIJA, Regionalno planiranje in urbano-ruralne študije – Politična geografija –enopredmetna smer

Diplomanti in diplomantke drugostopenjskega študijskega programa Geografija, enopredmetna smer Regionalno planiranje in urbano-ruralne študije – Politična geografija pridobijo poglobljena in specifična znanja in veščine s področja regionalnega planiranja in urbano-ruralnih študij ter mednarodnih odnosov in integracij. Cilj študijskega programa je, da študente in študentke usposobi za samostojno raziskovalno delo na navedenih področjih, sodelovanje pri raziskovalnih projektih in sodelovanje v interdisciplinarnih raziskovalnih skupinah. 

  • GEOGRAFIJA, Regionalno planiranje in urbano-ruralne študije – Uporabna geoinformatika –enopredmetna smer

Diplomanti in diplomantke drugostopenjskega študijskega programa Geografija, enopredmetna smer Regionalno planiranje in urbano-ruralne študije – Uporabna geoinformatika pridobijo poglobljena in specifična znanja in veščine s področja regionalnega planiranja in urbano-ruralnih študij ter uporabne geoinformatike. Cilj študijskega programa je, da študente in študentke usposobi za samostojno raziskovalno delo na navedenih področjih, sodelovanje pri raziskovalnih projektih in sodelovanje v interdisciplinarnih raziskovalnih skupinah. 

  • GEOGRAFIJA, Geografija – dvopredmetna pedagoška smer

Diplomanti in diplomantke drugostopenjskega študijskega programa Geografija, dvopredmetna pedagoška smer imajo kompetence za delo, ki zahteva suvereno obvladovanje področja geografskih znanj in njihovega prenosa v šolsko geografijo. Med študijem pridobijo številna znanja in veščine, ki predstavljajo primerno osnovo za delo na področju izobraževanja. V skladu z bolonjskimi smernicami in najnovejšimi pedagoškimi kompetencami so usposobljeni za posredovanje znanja na vseh izobraževalnih ustanovah kot tudi v širšem družbenem prostoru. 

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

Foto: Nejc Kavka

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Enopredmetna smer: Okoljska in fizična geografija - Geografija turizma
Geografija gora in zavarovanih območij 30 15 15 0 6 letni
Geografija turističnih območij 30 15 15 0 6 zimski
Geografske metode znanstvenega proučevanja 30 15 0 0 3 zimski
Raziskovalno in projektno delo (veščine) 15 15 15 0 3 zimski
Teorija geografije 45 15 0 0 6 letni
Turizem in trajnostni razvoj 30 15 15 0 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 24
Zunanji izbirni predmeti 6
Enopredmetna smer: Okoljska in fizična geografija - Politična geografija
Geografija etničnosti 30 0 30 0 6 letni
Geografija kriznih območij in problemi razmejevanja 30 15 15 0 6 zimski
Geografske metode znanstvenega proučevanja 30 15 0 0 3 zimski
Mednarodne selitve in izseljenstvo 30 0 30 0 6 letni
Raziskovalno in projektno delo (veščine) 15 15 15 0 3 zimski
Teorija geografije 45 15 0 0 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 24
Zunanji izbirni predmeti 6
Enopredmetna smer: Okoljska in fizična geografija - Uporabna geoinformatika
Geografske metode znanstvenega proučevanja 30 15 0 0 3 zimski
Geoinformacijska podpora odločanju 15 15 45 0 6 zimski
Geoinformacijski modeli, simulacije in scenariji 15 15 45 0 6 letni
Napredne metode za geografe 15 15 30 0 6 zimski
Raziskovalno in projektno delo (veščine) 15 15 15 0 3 zimski
Teorija geografije 45 15 0 0 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 24
Zunanji izbirni predmeti 6
Enopredmetna smer: Regionalno planiranje in urbano-ruralne študije - Geografija turizma
Geografija gora in zavarovanih območij 30 15 15 0 6 letni
Geografija turističnih območij 30 15 15 0 6 zimski
Geografske metode znanstvenega proučevanja 30 15 0 0 3 zimski
Raziskovalno in projektno delo (veščine) 15 15 15 0 3 zimski
Teorija geografije 45 15 0 0 6 letni
Turizem in trajnostni razvoj 30 15 15 0 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 4 24
Zunanji izbirni predmeti 6
Enopredmetna smer: Regionalno planiranje in urbano-ruralne študije - Politična geografija
Geografija etničnosti 30 0 30 0 6 letni
Geografija kriznih območij in problemi razmejevanja 30 15 15 0 6 zimski
Geografske metode znanstvenega proučevanja 30 15 0 0 3 zimski
Mednarodne selitve in izseljenstvo 30 0 30 0 6 letni
Raziskovalno in projektno delo (veščine) 15 15 15 0 3 zimski
Teorija geografije 45 15 0 0 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 5 24
Zunanji izbirni predmeti 6
Enopredmetna smer: Regionalno planiranje in urbano-ruralne študije - Uporabna geoinformatika
Geografske metode znanstvenega proučevanja 30 15 0 0 3 zimski
Geoinformacijska podpora odločanju 15 15 45 0 6 zimski
Geoinformacijski modeli, simulacije in scenariji 15 15 45 0 6 letni
Napredne metode za geografe 15 15 30 0 6 zimski
Raziskovalno in projektno delo (veščine) 15 15 15 0 3 zimski
Teorija geografije 45 15 0 0 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 6 24
Zunanji izbirni predmeti 6
Geografija - dvopredmetna pedagoška smer
Andragogika 15 15 0 0 3 letni
Didaktika 30 0 30 0 5 zimski
Didaktika geografije I 15 30 30 0 6 zimski
Organizacija ter izvedba ekskurzije in terenskega dela 0 15 30 0 4 letni
Pedagogika 30 10 5 0 3 zimski
Psihologija za učitelje 45 30 15 0 7 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 7 2
Strokovni izbirni predmeti 8 4
Strokovni izbirni predmeti 9 8
Geografija - dvopredmetna pedagoška smer v kombinaciji z dvopredmetno pedagoško smerjo Andragogika ali dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom Pedagogika
Didaktika geografije I 15 30 30 0 6 zimski
Organizacija ter izvedba ekskurzije in terenskega dela 0 15 30 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 10 8
Strokovni izbirni predmeti 11 12
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Aplikativna fizična geografija 30 15 30 0 6 zimski
Geodiverziteta 30 0 30 0 6 letni
Geografija krasa 30 0 30 0 6 letni
Geografija okoljskih virov 45 15 0 0 6 zimski
Izdelava okoljskih raziskovalnih projektov in presoj vplivov na okolje 30 15 15 0 6 letni
Pokrajinska ekologija 30 15 15 0 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Aplikativna fizična geografija 30 15 30 0 6 zimski
Geodiverziteta 30 0 30 0 6 letni
Geografija krasa 30 0 30 0 6 letni
Geografija okoljskih virov 45 15 0 0 6 zimski
Izdelava okoljskih raziskovalnih projektov in presoj vplivov na okolje 30 15 15 0 6 letni
Pokrajinska ekologija 30 15 15 0 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Aplikativna fizična geografija 30 15 30 0 6 zimski
Geodiverziteta 30 0 30 0 6 letni
Geografija krasa 30 0 30 0 6 letni
Geografija okoljskih virov 45 15 0 0 6 zimski
Izdelava okoljskih raziskovalnih projektov in presoj vplivov na okolje 30 15 15 0 6 letni
Pokrajinska ekologija 30 15 15 0 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Aplikativna urbana geografiija 30 15 15 0 6 zimski
Endogeni razvoj podeželja 30 15 15 0 6 letni
Razvojna neskladja na podeželju 30 15 15 0 6 zimski
Regionalni razvoj in regionalna politika 30 15 30 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Aplikativna urbana geografiija 30 15 15 0 6 zimski
Endogeni razvoj podeželja 30 15 15 0 6 letni
Razvojna neskladja na podeželju 30 15 15 0 6 zimski
Regionalni razvoj in regionalna politika 30 15 30 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 6 P S V D KT Semester
Aplikativna urbana geografiija 30 15 15 0 6 zimski
Endogeni razvoj podeželja 30 15 15 0 6 letni
Razvojna neskladja na podeželju 30 15 15 0 6 zimski
Regionalni razvoj in regionalna politika 30 15 30 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 7 P S V D KT Semester
Opazovalna praksa pri andragogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri didaktiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri pedagogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri psihologiji 0 0 15 0 2 letni
Strokovni izbirni predmeti 8 P S V D KT Semester
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Raziskovanje učnega procesa 30 30 0 0 4 letni
Slovenščina za učitelje 30 30 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 9 P S V D KT Semester
Geografija Avstralije, Antarktike in Oceanije 45 0 0 0 4 zimski, letni
Geografija Azije 45 0 0 0 4 zimski, letni
Geografija Latinske Amerike 45 0 0 0 4 zimski, letni
Geografija Podsaharske Afrike 45 0 0 0 4 zimski, letni
Geografija Severne Afrike in Jugozahodne Azije 45 0 0 0 4 zimski, letni
Geografija Severne Amerike 45 0 0 0 4 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 10 P S V D KT Semester
Geografija Avstralije, Antarktike in Oceanije 45 0 0 0 4 zimski, letni
Geografija Azije 45 0 0 0 4 zimski, letni
Geografija Latinske Amerike 45 0 0 0 4 zimski, letni
Geografija Podsaharske Afrike 45 0 0 0 4 zimski, letni
Geografija Severne Afrike in Jugozahodne Azije 45 0 0 0 4 zimski, letni
Geografija Severne Amerike 45 0 0 0 4 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 11 P S V D KT Semester
Aplikativna fizična geografija 30 15 30 0 6 zimski
Aplikativna urbana geografiija 30 15 15 0 6 zimski
Endogeni razvoj podeželja 30 15 15 0 6 letni
Geodiverziteta 30 0 30 0 6 letni
Geografija etničnosti 30 0 30 0 6 letni
Geografija gora in zavarovanih območij 30 15 15 0 6 letni
Geografija krasa 30 0 30 0 6 letni
Geografija kriznih območij in problemi razmejevanja 30 15 15 0 6 zimski
Geografija okoljskih virov 45 15 0 0 6 zimski
Geografija turističnih območij 30 15 15 0 6 zimski
Geoinformacijska podpora odločanju 15 15 45 0 6 zimski
Geoinformacijski modeli, simulacije in scenariji 15 15 45 0 6 letni
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Izdelava okoljskih raziskovalnih projektov in presoj vplivov na okolje 30 15 15 0 6 letni
Mednarodne selitve in izseljenstvo 30 0 30 0 6 letni
Napredne metode za geografe 15 15 30 0 6 zimski
Pokrajinska ekologija 30 15 15 0 6 letni
Raziskovanje učnega procesa 30 30 0 0 4 letni
Razvojna neskladja na podeželju 30 15 15 0 6 zimski
Regionalni razvoj in regionalna politika 30 15 30 0 6 zimski
Slovenščina za učitelje 30 30 0 0 4 letni
Turizem in trajnostni razvoj 30 15 15 0 6 letni
2. letnik P S V D KT Semester
Enopredmetna smer: Okoljska in fizična geografija - Geografija turizma
Magistrsko delo z zagovorom 0 0 0 0 30 letni
Praktično usposabljanje 0 0 0 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Zunanji izbirni predmeti 18
Enopredmetna smer: Okoljska in fizična geografija - Politična geografija
Magistrsko delo z zagovorom 0 0 0 0 30 letni
Praktično usposabljanje 0 0 0 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 6
Zunanji izbirni predmeti 18
Enopredmetna smer: Okoljska in fizična geografija - Uporabna geoinformatika
Magistrsko delo z zagovorom 0 0 0 0 30 letni
Praktično usposabljanje 0 0 0 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 6
Zunanji izbirni predmeti 18
Enopredmetna smer: Regionalno planiranje in urbano-ruralne študije - Geografija turizma
Magistrsko delo z zagovorom 0 0 0 0 30 letni
Praktično usposabljanje 0 0 0 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 4 6
Zunanji izbirni predmeti 18
Enopredmetna smer: Regionalno planiranje in urbano-ruralne študije - Politična geografija
Magistrsko delo z zagovorom 0 0 0 0 30 letni
Praktično usposabljanje 0 0 0 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 5 6
Zunanji izbirni predmeti 18
Enopredmetna smer: Regionalno planiranje in urbano-ruralne študije - Uporabna geoinformatika
Magistrsko delo z zagovorom 0 0 0 0 30 letni
Praktično usposabljanje 0 0 0 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 6 6
Zunanji izbirni predmeti 18
Geografija - dvopredmetna pedagoška smer
Didaktika geografije II 15 30 0 0 4 zimski
Izbrane geografske vsebine za učitelje geografije 0 0 30 0 3 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 9 letni
Pedagoška praksa - geografija 0 30 30 0 6 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 7 8
Geografija - dvopredmetna pedagoška smer v kombinaciji z dvopredmetno pedagoško smerjo Andragogika ali dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom Pedagogika
Didaktika geografije II 15 30 0 0 4 zimski
Izbrane geografske vsebine za učitelje geografije 0 0 30 0 3 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 9 letni
Pedagoška praksa - geografija 0 30 30 0 6 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 8 8
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Aplikativna fizična geografija 30 15 30 0 6 zimski
Geodiverziteta 30 0 30 0 6 letni
Geografija krasa 30 0 30 0 6 letni
Geografija okoljskih virov 45 15 0 0 6 zimski
Izdelava okoljskih raziskovalnih projektov in presoj vplivov na okolje 30 15 15 0 6 letni
Pokrajinska ekologija 30 15 15 0 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Aplikativna fizična geografija 30 15 30 0 6 zimski
Geodiverziteta 30 0 30 0 6 letni
Geografija krasa 30 0 30 0 6 letni
Geografija okoljskih virov 45 15 0 0 6 zimski
Izdelava okoljskih raziskovalnih projektov in presoj vplivov na okolje 30 15 15 0 6 letni
Pokrajinska ekologija 30 15 15 0 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Aplikativna fizična geografija 30 15 30 0 6 zimski
Geodiverziteta 30 0 30 0 6 letni
Geografija krasa 30 0 30 0 6 letni
Geografija okoljskih virov 45 15 0 0 6 zimski
Izdelava okoljskih raziskovalnih projektov in presoj vplivov na okolje 30 15 15 0 6 letni
Pokrajinska ekologija 30 15 15 0 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Aplikativna urbana geografiija 30 15 15 0 6 zimski
Endogeni razvoj podeželja 30 15 15 0 6 letni
Razvojna neskladja na podeželju 30 15 15 0 6 zimski
Regionalni razvoj in regionalna politika 30 15 30 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Aplikativna urbana geografiija 30 15 15 0 6 zimski
Endogeni razvoj podeželja 30 15 15 0 6 letni
Razvojna neskladja na podeželju 30 15 15 0 6 zimski
Regionalni razvoj in regionalna politika 30 15 30 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 6 P S V D KT Semester
Aplikativna urbana geografiija 30 15 15 0 6 zimski
Endogeni razvoj podeželja 30 15 15 0 6 letni
Razvojna neskladja na podeželju 30 15 15 0 6 zimski
Regionalni razvoj in regionalna politika 30 15 30 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 7 P S V D KT Semester
Geografija Avstralije, Antarktike in Oceanije 45 0 0 0 4 zimski, letni
Geografija Azije 45 0 0 0 4 zimski, letni
Geografija Latinske Amerike 45 0 0 0 4 zimski, letni
Geografija Podsaharske Afrike 45 0 0 0 4 zimski, letni
Geografija Severne Afrike in Jugozahodne Azije 45 0 0 0 4 zimski, letni
Geografija Severne Amerike 45 0 0 0 4 zimski, letni
Izbirni predmet - fiktivni 0 0 0 0 4
Strokovni izbirni predmeti 8 P S V D KT Semester
Geografija Avstralije, Antarktike in Oceanije 45 0 0 0 4 zimski, letni
Geografija Azije 45 0 0 0 4 zimski, letni
Geografija Latinske Amerike 45 0 0 0 4 zimski, letni
Geografija Podsaharske Afrike 45 0 0 0 4 zimski, letni
Geografija Severne Afrike in Jugozahodne Azije 45 0 0 0 4 zimski, letni
Geografija Severne Amerike 45 0 0 0 4 zimski, letni
Izbirni predmet - fiktivni 0 0 0 0 4

Sodelavke in sodelavci oddelka