Geografija Latinske Amerike

Geografija Latinske Amerike

Ure predavanj:45

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Cigale Dejan

Vsebina

? problemi poimenovanja in opredelitve Latinske Amerike,
? osnovne naravnogeografske (geološke, reliefne, podnebne, vegetacijske, hidrogeografske) značilnosti, vzroki in posledice naravnih nesreč,
? zgodovina in učinki evropskega kolonializma,
? zgodovina priseljevanja in osamosvajanja izpod kolonialne nadoblasti,
? demografske značilnosti, migracije, etnična in jezikovna pestrost,
? pospešena urbanizacija, odnos mesto-podeželje, morfologija, struktura ter okoljski in socialni (revščina, barakarska naselja, kriminal, socialna segregacija) problemi mest,
? naravni viri in pomen lastniške strukture za gospodarjenje z njimi, raba surovin, kmetijska in industrijska proizvodnja, storitvene dejavnosti, neformalna ekonomija,
? okoljska problematika v Latinski Ameriki
? vpliv tujega kapitala na aktualni gospodarski razvoj, vzroki in posledice gospodarskih kriz v zadnjih desetletjih, socialne razlike,
? geopolitične razmere in njihov vpliv na razvoj Latinske Amerike,
? sodelovanje med državami Latinske Amerike,
? novejše razvojne težnje in procesi,
? geografske posebnosti izbranih držav.