Foto: Nejc Kavka

Oddelek za geografijo

Raziskovalni program Trajnostni regionalni razvoj Slovenije P6–0229

Raziskovalni program Trajnostni regionalni razvoj Slovenije P6–0229

Vsebina programa, ki je na vseh ravneh raziskovanja prežeta s konceptom trajnosti, je v današnjem trenutku aktualna bolj kot kadarkoli, z vsebinsko nadgradnjo in vključevanjem mladih raziskovalcev, ki s pripravo doktorskih disertacij v geografiji utirajo nove raziskovalne smeri, pa udejanjamo naše poslanstvoaktualizirati in razvijati geografijo v Sloveniji in širše, delovati na področju razvoja izobraževanja ter promovirati in prispevati k dejanski uporabi znanstvenih in aplikativnih izsledkov za dobrobit celotne družbe.

V aktualnem programskem obdobju ostaja program Trajnostni regionalni razvoj Slovenije prednostno usmerjen v raziskovanje regionalnih virov (okoljskih, človeških in družbenih) Slovenije (obsega, razpoložljivosti, kakovosti, potreb, upravljanja …) ter raziskav, katerih rezultati bodo na vseh ravneh podpirali trajnostni (regionalni) razvoj Slovenije. Potrebo po horizontalni vključenosti trajnostnega vidika v raziskovanje regionalnih virov smo v naša programska izhodišča vključili že v letu 2009, aktualnost naših pristopov pa se v zadnjih letih še stopnjuje, od zaželenega pristopa prehajamo k obvezam. To se že danes odraža na področju projektnih aktivnosti članov programa (v programskem obdobju 2022–22027 sodeluje 14 raziskovalcev, ena mlada raziskovalka (financirana iz programa MR) ter trije mlajši sodelavci (doktorski študenti)) – s katerimi daleč presegamo obseg financiranja programa (1,37 FTE). Zadnja leta se eksponentno povečuje število kot vsebinska pestrost naših projektov, potreba po našem pristopu k raziskovanju različnih družbenih, prostorskih in okoljskih izzivih pa se najbolj odraža preko številnih aplikativnih projektov. Aplikativna nota v raziskovanju se čuti tudi v različnih evropskih programih in projektih. Ob tem pa raziskovanje v okviru programa za Oddelek za geografijo Filozofske fakultete še naprej predstavlja »hrbtenico« – torej vsebinsko in materialno podporo vsem raziskovalnim aktivnostim, ki preko celotnega programskega obdobja tudi ciljno usmerja naše raziskovanje in nas na ta način strokovno povezuje.

Inovativnost in doprinos k razvoju znanosti v prihajajočem programskem obdobju pričakujemo na naslednjih področjih.

1.) Nova vsebinska polja raziskovanja:

 • Raziskovanje ravnanja turistov z vidika trajnostnih vrednot ter družbene in okoljske odgovornosti.
 • Oblikovanje alternativnega pristopa k opredeljevanju in razumevanju razvojne vloge zelene infrastrukture.
 • Raziskave alternativnih možnosti za razvoj kmetijstva in podeželja – raziskave vloge novih pristopnikov.
 • Prepoznavanje, raziskovanje, komuniciranje in reševanje konfliktnih situacij (na podeželju, drugih okoljih).
 • Raziskave delovanja, zastopanosti, vloge in razvojnih možnosti socialnih podjetij na podeželju.
 • Raziskava tehnogenih prsti urbanih območij (prehodno razvitih območij).

2.) Razvoj novih teoretično-metodoloških področij:

 • Razvoj novih uporabnih terenskih metod za učinkovito prepoznavanje tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst (TIRV) z uporabo sodobnih pristopov, pripomočkov in orodij (daljinsko zaznavanje).
 • Nov klasifikacijski sistem za tehnogene prsti/tla ter načinov terenskega kartiranja.
 • Nadgradnja tipologij razvrednotenih območij.
 • Razvoj modela/modelov za prepoznavanje možnosti oživitve razvrednotenih območij (glede na tipe območij (predhodno rabo), glede na potrebe nove dejavnosti, glede na omejitve v okolju ...).
 • Razvoj (in preveritev) metode za merjenje mestnega toplotnega otoka – s kombinacijo terenskih, stacionarnih in daljinskih podatkov.

Hiter in neprestan prenos novih znanj v študijski proces ohranja študij geografije aktualen – študente usposabljamo, da se ob vstopu na trg delovne sile lahko soočijo s konkretnimi izzivi. Oddelek za geografijo Filozofske fakultete je na ravni države največja, najbolj prepoznana in uveljavljena geografska visokošolska izobraževalna enota. Prav vzgoja in razvoj mlajših raziskovalnih kadrov ter njihovo postopno vključevanje v raziskovanje programske skupine predstavlja strateško usmeritev Oddelka za geografijo Filozofske fakultete s ciljem zagotoviti kvalitetno raziskovalno in pedagoško okolje za nadaljnji razvoj geografske stroke.