Foto: Nejc Kavka

Oddelek za geografijo

Študij na Oddelku za geografijo

Študij na Oddelku za geografijo

Na oddelku za geografijo od študijskega leta 2008/2009 naprej izvajamo študijske programe na treh stopnjah.

Na prvi stopnji lahko študenti izbirajo med univerzitetnim študijem geografije in univerzitetnim dvodisciplinarnim študijem geografije. Slednjega povežejo še z drugim izbranim predmetom.

Drugostopenjski magistrski program geografije ponuja poglobljena znanja s področij okoljske in fizične geografije, regionalnega planiranja in ruralno-urbanih študij, politične geografije, geografije turizma in uporabne geoinformatike. Drugostopenjski magistrski pedagoški dvopredmetni študijski program nima smeri, vključuje pa pedagoški modul, kar študentom omogoča zaposlitev v pedagoškem poklicu.

Na tretji stopnji (doktorski študij) je možno vpisati Interdisciplinarni doktorski študijski program humanistika in družboslovje – področje geografije  Ta je zasnovan kot poglobitev in nadgradnja drugostopenjskega magistrskega  študija  geografije. 

 

Oddelek ponuja dobre pogoje za študij in delo. Za kakovosten izobraževalni proces in raziskovanje je ključnega pomena, da pod njegovim okriljem deluje največja geografska knjižnica v Sloveniji, ki vključuje tudi bogato kartografsko zbirko. Študentom sta na voljo tudi geografsko informacijski in kartografski laboratorij (GIKL) ter fizičnogeografski laboratorij kjer pridobivajo praktično znanje in veščine za uporabo sodobnih orodij, ki so danes zelo cenjena in povečujejo konkurenčno prednost naših diplomantov pri zaposlovanju.

Študij na Oddelku za geografijo ne poteka le v predavalnicah. Znaten del študija poteka v obliki terenskega dela doma in v tujini. Terenske vaje in ekskurzije so namenjene spoznavanju osnovnih terenskih metod dela, seznanjanju z različnimi pokrajinami in medsebojnemu druženju. Poleg enodnevnih terenskih vaj v okviru posameznih predmetov organiziramo tudi večdnevne terenske vaje in ekskurzije. Terensko delo je sestavni del vseh študijskih programov v vseh letih študija. Stroške terenskih vaj in ekskurzij krijejo študenti sami.

Velik del komunikacije med študenti in zaposlenimi na Oddelku za geografijo se odvija v obliki e-izobraževanja. Uveljavljeno je delo s pomočjo spletnih učilnic, v katerih študenti dobijo študijska gradiva, obvestila o poteku pedagoškega procesa in oddajajo različne naloge, vaje in projekte.

Na oddelku izvajamo tudi študentsko in učiteljsko tutorstvo, ki omogoča študentom hitrejše in uspešnejše uvajanje v študijske in obštudijske dejavnosti.

Naslovna fotografija: Nejc Kavka

Sodelavke in sodelavci oddelka