Foto: Nejc Kavka

Oddelek za geografijo

Raziskovanje na Oddelku za geografijo

Raziskovanje

Oddelek za geografijo na Filozofski fakulteti si, vzporedno s pedagoškim delom, prizadeva za razvoj znanosti in stroke tudi z usmerjenim in v okviru Raziskovalnega centra (deluje od leta 2002) organiziranim raziskovalnim delom.

Osrednja raziskovalna aktivnost članov Oddelka za geografijo se izvaja v okviru programa Trajnostni regionalni razvoj Slovenije (v letu 2021 sodeluje v programu 14 raziskovalcev). Poleg podpore temeljnemu raziskovanju preko programskega financiranja, pa se raziskovalci Oddelka vseskozi aktivno vključujemo v raznolike nacionalne in mednarodne raziskave (program ERASMUS+ (kar osem projektov), HORIZON 2020, Interreg  …) ter svoje znanje in izkušnje krepimo z mednarodnimi študijskimi gostovanji (v zadnjih letih smo na tujih inštitutih in univerzah izvedli devet daljših raziskovalnih gostovanj).

Z raziskovanjem si vseskozi prizadevamo razvijati in aktualizirati našo stroko, predvsem pa najnovejše rezultate in ugotovitve sproti prenašati in vključevati v študijski proces ter jih ponuditi (implementirati) na najrazličnejših ravneh. Zato projektno in v obliki različnih strokovnih svetovanj kontinuirano sodelujemo s številnimi resorji (Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MKGP), Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), Ministrstvo za infrastrukturo (MI) – od leta 2010 dalje smo vodili oz. sodelovali pri kar devetih projektih CRP). Izvajamo projektne naloge za uporabnike (največ za slovenske občine, različne zavode, podjetja), kjer se kaže velika aplikativna vrednost in inovativnost geografije (seznam projektov FF UL).

K raziskovanju vzpodbujamo tudi študente – zadnjih nekaj let načrtno prijavljamo projektne vsebine v okviru razpisov PKP in ŠPIK ter na ta način omogočamo študentom praktične izkušnje s področja raziskovalnega dela ter prve povezave z gospodarskim in družbenim okoljem.

 

 

Naslovna fotografija: Nejc Kavka

Sodelavke in sodelavci oddelka