Foto: Nejc Kavka

Oddelek za geografijo

Raziskovanje na Oddelku za geografijo

Raziskovanje

Zaposleni raziskovalci na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani si v okviru svojih raziskovalnih aktivnosti prispevamo k razvoju znanosti in stroke, večji prepoznavnosti geografije in prenosu novih znanj in spoznanj.

Temelj in podporo raziskovanju predstavlja raziskovalni program Trajnostni regionalni razvoj Slovenije (P6-0229). Programsko okolje zagotavlja boljšo komunikacijo, povezovanje, prenos znanj ipd., kar vodi tudi v učinkovitejše projektno povezovanje in uspešnejše pridobivanje različnih nacionalnih in evropskih projektov. Programsko okolje predstavlja temelj raziskovanju in omogoča učinkovitejše raziskovanje v okviru projektov, v določenih razmerah pa lahko aktualne projektne vsebine, ki jih ni mogoče razviti in raziskati v času trajanja projekta, nadgrajujemo v okviru programskih raziskovalnih aktivnosti.

Poleg podpore temeljnemu raziskovanju preko programskega financiranja, pa se raziskovalci Oddelka vseskozi aktivno vključujemo v raznolike nacionalne in mednarodne raziskave (program ERASMUS, HORIZON EUROPE, Interreg …) ter svoje znanje in izkušnje krepimo z mednarodnimi študijskimi gostovanji, organizacijo poletnih šol, daljšimi raziskovalnimi gostovanji v tujini ipd.

Z raziskovanjem si vseskozi prizadevamo razvijati in aktualizirati našo stroko, predvsem pa najnovejše rezultate in ugotovitve sproti prenašati in vključevati v študijski proces ter jih ponuditi (implementirati) na najrazličnejših ravneh. Zato projektno in v obliki različnih strokovnih svetovanj kontinuirano sodelujemo s številnimi resorji (Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP), Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MKGP), Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP)), slovenskimi občinami in drugimi ustanovami.

K raziskovanju vzpodbujamo tudi študente – že več let načrtno prijavljamo projektne vsebine v okviru javnih razpisov (npr. PKP, ŠPIK) ter na ta način pomagamo opolnomočiti študente s praktičnimi izkušnjami raziskovanja, interdisciplinarnega sodelovanja ter vzpostavitvijo prvih povezav z gospodarskim in družbenim okoljem.

 

 

Naslovna fotografija: Nejc Kavka

Sodelavke in sodelavci oddelka