Foto: Martina Frelih

Oddelek za geografijo

Knjižnica Oddelka za geografijo

Knjižnica

Knjižnica je nastala leta 1919 v sklopu tedaj ustanovljenega Geografskega instituta pri novi slovenski univerzi in je osrednja slovenska znanstvena in visokošolska knjižnica za področje geografije. Je ena izmed knjižnic Osrednje humanistične knjižnice Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani. S svojo dejavnostjo podpira študijski in raziskovalni proces. Namenjena je visokošolskim učiteljem in sodelavcem, študentom geografije na Filozofski fakulteti, raziskovalcem, učiteljem in vsem drugim, ki jih zanima geografija.

V knjižnico se lahko včlani kdorkoli. Študenti Univerze v Ljubljani se včlanijo z vpisom na fakulteto. Podrobnosti o članstvu, vpisnini in pravilih knjižnice najdete v knjižničnem redu in ceniku.

Predloge za nakup, pohvale in pritožbe lahko pošljete na ohk.geo@ff.uni-lj.si.

Kartografska zbirka

Del knjižnice predstavlja tudi kartografska zbirka, ki obsega  atlase, karte vseh vrst, med drugim stenske karte, temeljne topografske načrte in topografske karte različnih izdaj in tehnik (tudi stare avstrijske in italijanske karte slovenskega ozemlja), geološke, pedološke, vegetacijske karte, avtokarte in načrte mest za Slovenijo, Evropo in svet, različne vrste preglednih kart, prosojnic itd. Individualnemu študiju so namenjena tri čitalniška mesta in en računalnik.

Gradivo ni v prostem pristopu.

Vizitka

Zaposlene:

Ida Knez - Račič
dr. Martina Frelih
Lucija Miklič Cvek

Lokacija: Knjižnica se nahaja v stavbi Filozofske fakultete, v drugem nadstropju v sobah 236 (knjižnica) in 219a (kartografska zbirka)
Uradne ure knjižnice:

ponedeljek, torek, petek: 9.00–14.00
sreda, četrtek: 9.00–17.00

Morebitne spremembe ter poletni urnik. 

Uradne ure kartografske zbirke:

ponedeljek–petek 11.00–13.00
sreda 15.00-17.00

Telefon: 01 241 12 50 (izposoja)
01 241 12 52
01 241 12 34 (kartografska zbirka)
E-mail: ohk.geo@ff.uni-lj.si

 

Naslovna fotografija: Martina Frelih 

Sodelavke in sodelavci oddelka