Oddelek za geografijo

Oddelek za geografijo

Priznanja zaposlenih na oddelku za geografijo

Prejemniki priznanj z Oddelka za geografijo, FF, UL

PRIZNANJE AMBASADOR RS V ZNANOSTI

 • Anton Gosar, 2005
 • Andrej Kranjc, 1998
 • Vladimir Klemenčič, 1992

 

ZLATI RED ZA ZASLUGE

 • Ivan Gams, 2005

 

ČASTNI ZNAK SVOBODE RS

 • Vladimir Klemenčič, 1996
 • Dušan Plut, 1996

 

ZOISOVA NAGRADA ZA VRHUNSKE ZNANSTVENE IN RAZVOJNE DOSEŽKE

 • Vladimir Klemenčič, 2011 (skupaj z Matjažem Klemenčičem za knjigo Die Kärntner Slowenen und die Zweite Republik: zwischen Assimilierungsdruck und dem Einsatz für die Umsetzung der Minderheitenrechte)

 

PRIZNANJE MINISTRSTVA ZA OBRAMBO

 • Dušan Plut, 2004 (Priznanje Ministrstva za obrambo za pogajanja v času osamosvojitve Slovenije)

 

NAGRADE RS NA PODROČJU ŠOLSTVA

 • Jurij Kunaver, 2000 (Nagrada Republike Slovenije za življenjsko delo v vzgoji in izobraževanju na področju visokega šolstva)
 • Vladimir Klemenčič, 1996 (Nagrada Republike Slovenije na področju šolstva)

 

PREŠERNOVE NAGRADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURO IN ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO

 • Svetozar Ilešič, 1952 (za razpravo Sistemi poljske razdelitve na Slovenskem)
 • Anton Melik, 1951 (za razpravo Planine v Julijskih Alpah)
 • Anton Melik, 1949 (za knjigo Jugoslavija, zemljepisni pregled)
 • Anton Melik, 1947 (za Ljubljansko mostiščarsko jezero in dediščina po njem)

 

 

RED DELA SFRJ

 • Jurij Kunaver, 1988 (Red dela z zlatim vencem)
 • Ivan Gams, 1987 (Red dela z zlatim vencem)
 • Mirko Pak, 1987 (Red dela z zlatim vencem)
 • Vladimir Klemenčič, 1982 (Red dela z zlatim vencem)

 

RED ZASLUG ZA NAROD

 • Franc Lovrenčak, 1988 (Red zaslug za narod s srebrno zvezdo)
 • Vladimir Klemenčič, 1987 (Red zaslug za narod s srebrnimi žarki)

 

KIDRIČEVA NAGRADA

 • Svetozar Ilešič, 1977 (za življenjsko delo na področju geografije Slovenije)
 • Anton Melik, 1961 (za delo »Slovenija«, ki je zaključeno s knjigo »Slovensko Primorje«)

 

NAGRADA SKLADA BORISA KIDRIČA

 • Ivan Gams, 1976 (za delo »Kras«)
 • Igor Vrišer, 1976 (za delo »Mesta in urbano omrežje v SR Sloveniji«)
 • Vladimir Klemenčič, 1977 (za dela »Kritika uradnih avstrijskih popisov prebivalstva v letih 1951 in 1961 in 1971 na slovensko manjšino in slovenščino kot občevalni jezik«, »Uradni avstrijski popisi prebivalstva po drugi svetovni vojni glede na slovensko manjšino in slovenščino kot občevalni jezik v luči zakona o popisu prebivalstva posebne vrste« in »Slovenska manjšina v Avstriji ob popisu prebivalstva posebne vrste 1976«)
 • Igor Vrišer, 1980 (za delo »Regionalno planiranje«)

 

NAZIV »ZASLUŽNI PROFESOR«/«ZASLUŽNA PROFESORICA«

 • Jurij Kunaver, 2005
 • Mirko Pak, 2005
 • Darko Radinja, 2002
 • Matjaž Jeršič, 2002
 • Igor Vrišer, 1997
 • Vladimir Klemenčič, 1997
 • Ivan Gams, 1993
 • Svetozar Ilešič, 1977

 

ZLATA PLAKETA UL

 • Mirko Pak, 1999
 • Vladimir Klemenčič, 1995
 • Jurij Kunaver, 1987

 

UNIVERZITETNO PRIZNANJE

 • Vladimir Klemenčič

VELIKO PRIZNANJE FF

 • Andrej Černe
 • Anton Gosar
 • Marko Krevs
 • Jurij Kunaver
 • Franc Lovrenčak
 • Mirko Pak
 • Dušan Plut
 • Dejan Rebernik
 • Tatjana Šifrer
 • Metka Špes

 

PRIZNANJE FF

 • Danica Jakopič
 • Vladimir Klemenčič
 • Ida Knez Račič
 • Janja Turk

 

PRIZNANJE ZA PEDAGOŠKO IN/ALI RAZISKOVALNO DELO

 • Darko Ogrin, 2019
 • Blaž Repe, 2016
 • Jernej Zupančič, 2014
 • Oddelek za geografijo, 2012
 • Tatjana Resnik Planinc, 2010

 

PRIZNANJE ZA ŽIVLJENSKO DELO

 • Janja Turk, 2012

 

PRIZNANJE ŠTUDENTSKEGA SVETA

 • Katja Vintar Mally, 2016
 • Irma Potočnik Slavič, 2010
 • Blaž Repe, 2010

ČASTNI PREDSEDNIK

 • Ivan Gams, 1996
 • Svetozar Ilešič, 1972
 • Anton Melik, 1957

 

ČASTNI ČLAN

 • Mirko Pak, 2009
 • Igor Vrišer, 2003
 • Jurij Kunaver, 2003
 • Vladimir Klemenčič, 1996
 • Vincenc Malovrh, 1984
 • Mavricij Zgonik, 1982
 • Valter Bohinec, 1968

 

MELIKOVO PRIZNANJE

 • Anton Gosar, 2016
 • Andrej Kranjc, 2011
 • Franc Lovrenčak, 2002
 • Milan Natek, 2001
 • Mirko Pak, 1998
 • Matjaž Jeršič, 1998
 • Igor Vrišer, 1997
 • Darko Radinja, 1997

 

MELIKOVO PRIZNANJE ZA MLADEGA ZNANSTVENIKA

 • Matej Ogrin, 2011

 

ILEŠIČEVO PRIZNANJE

 • Slavko Brinovec, 1997
 • Marija Košak, 1997
 • Jurij Kunaver, 1997

 

ZLATA PLAKETA ZVEZE

 • Dušan Plut, 2009
 • Anton Gosar, 2009
 • Andrej Černe, 2009
 • Metka Špes, 2005
 • Andrej Kranjc, 2004
 • Knjižnica oddelka za geografijo Univerze FF v Ljubljani, 2002
 • Oddelek za geografijo FF Univerze v Ljubljjani, 1999
 • Milan Natek, 1998
 • Tatjana Šifrer, 1997
 • Franc Lovrenčak, 1997

 

SREBRNA PLAKETA ZVEZE

 • Darko Ogrin, 2009
 • Karel Natek, 2009
 • Tončka Abbad, 2007
 • Ida Knez Račič, 2005
 • Maja Umek, 2002
 • Janja Turk, 2002
 • Metka Špes, 1997
 • Dušan Plut, 1997
 • Andrej Mihevc, 1997
 • Jelka Kunaver, 1997
 • Andrej Kranjc, 1997
 • Marijan Mihael Klemenčič, 1997
 • Anton Gosar, 1997
 • Andrej Černe, 1997

 

BRONASTA PLAKETA ZVEZE

 • Katja Vintar Mally, 2013
 • Irma Potočnik Slavič, 2009
 • Barbara Lampič, 2009
 • Danica Jakopič, 2009
 • Dejan Cigale, 2005
 • Mojca Dolgan Petrič, 2003
 • Milan Bufon, 2003
 • Tatjana Resnik Planinc, 2002
 • Darko Ogrin, 2002
 • Marko Krevs, 2002
 • Valentina Brečko Grubar, 2002
 • Jernej Zupančič, 2000
 • Mauro Hrvatin, 2000
 • Janja Turk, 1997
 • Karel Natek, 1997
 • Marjan Bat, 1997

 

POHVALA ZVEZE

 • Lucija Miklič Cvek, 2013
 • Mojca Ilc Klun, 2013
 • Uredništvo Geomixa, 2007
 • Irma Potočnik Slavič, 2005
 • Irena Mrak, 2005
 • Simon Kušar, 2005
 • Monika Benkovič Krašovec, 2005
 • Katja Vintar Mally, 2003
 • Blaž Repe, 2003
 • Društvo mladih geografov Slovenije, 2001
 • Dejan Cigale, 2000
 • Ida Knez Račič, 1997
 • Mojca Dolgan Petrič, 1997
 • Valentina Brečko Grubar, 1997
 • Tončka Abbad, 1997
 • Dušan Plut, 1984
 • Karel Natek, 1984
 • Janja Turk, 1982
 • Metka Špes, 1982
 • Tatjana Pretnar, 1982
 • Matjaž Jeršič, 1982
 • Andrej Černe, 1982
 • Slavko Brinovec, 1982
 • Franc Lovrenčak, 1976
 • Marija Košak, 1976
 • Marijan Mihael Klemenčič, 1976
 • Mirko Pak, 1973
 • Jurij Kunaver, 1973
 • Marjan Žagar, 1972
 • Mavricij Zgonik, 1972
 • Igor Vrišer, 1972
 • Darko Radinja, 1972
 • Milan Natek, 1972
 • Jakob Medved, 1972
 • Vincenc Malovrh, 1972
 • Vladimir Leban, 1972
 • Jelka Kunaver, 1972
 • Vladimir Klemenčič, 1972
 • Ivan Gams, 1972

PROMETEJ ZNANOSTI, SLOVENSKA ZNANSTVENA FUNDACIJA

 • Blaž Repe, 2013

 

TISCHLERJEVA NAGRADA

 • Vladimir Klemenčič, 2004

 

PRIZNANJE MAKSA FABIJANIJA

 • Oddelek za geografijo FF s partnerji (vodji projektne skupine: Barbara Lampič, Simon Kušar), 2019

 

FINALIST IZBORA KOMUNIKATOR ZNANOSTI

 • Matej Ogrin, 2018

Sodelavke in sodelavci oddelka

© Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Vse pravice pridržane.

 

Piškotki Oblikovanje in razvoj: ENKI

Iščem ...