Foto: Nejc Kavka

Oddelek za geografijo

Alumni na Oddelku za geografijo

Alumni na Oddelku za geografijo

Latinska beseda alumnus (mn. alumni) se uporablja kot oznaka nekdanjega študenta oziroma diplomanta posamezne izobraževalne institucije (šole, fakultete, univerze). Na Oddelku za geografijo je v 100 letih njegovega obstoja diplomiralo že blizu 2500 študentk in študentov. Število alumnov je tako impresivno.

Diplomantke in diplomanti geografije se povezujejo v različnih stanovskih združenjih: Zveza geografov Slovenije in regionalna društva, komisije v okviru Zveze geografov Slovenije, Društvo učiteljev geografije Slovenije, tudi v okviru Društva mladih geografov Slovenije.

Na Oddelku za geografijo je bil leta 2001 ustanovljen Alumni klub geografov Univerze v Ljubljani (AGUL). Članice in člani smo diplomanti Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ter ostali prijatelji geografije na Univerzi v Ljubljani, ki želimo ohranjati povezanost in sodelovanje med pripadniki vseh generacij diplomantk in diplomantov. Zato se srečujemo na družabnih prireditvah (športne igre geografov, kostanjev piknik, novoletno srečanje) in strokovnih dogodkih (okrogle mize, predavanja).

Kaj postaneš, ko diplomiraš? – Ja, član AGUL-a vendar!

Izpolni prijavnico, ki jo dobiš ob zagovoru magistrskega dela ali pa pošlji pristopno izjavo.

Več informacij: agul@ff.uni-lj.si  

Naslovna fotografija: Nejc Kavka

Sodelavke in sodelavci oddelka