Teorija geografije

Teorija geografije

Stopnja: 2

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Cigale Dejan, doc. dr. Rogelj Boštjan, izr. prof. dr. Zupančič Jernej, red. prof. dr. Ogrin Darko

Vsebina

- Ontološki, gnoseološki in hevristični vidiki geografije kot znanosti;
- Geografija v sistemu znanosti: sorodnosti in različni pristopi
- Elementi znanstvene razlage kot cilj znanstvenega spoznanja;
- Antagonizem družba-narava;
- Geografska razlaga in geografski koncepti: Doktrina, paradigma, teorija, sistem; strategija, koncept, načrt
- Način in pomen teoretičnega načina razmišljanja. Terminološke pojasnitve »prostoru« sorodnih pojmov.
- Različni vidiki prostora (topografski, topološki, relativni, subjektivni, virtualni).
- Členitve, regionalizacija in tipizacija prostora.
- Dojemanje prostora. Organizacija prostora. Identiteta prostora.
- Prostor kot dobrina. Prostor kot dinamika. Prostor kot sistem. Prostor kot koncept. Prostor kot simbol. Simbolizacija kot proces in simbolizacija prostora).
- Nastanek znanstvene geografije (antična geografija; srednjeveška geografija in renesansa; Varenius in Kant; začetki moderne geografije; Humboldt in Ritter; darwinizem in geografija; okoljski determinizem, posibilizem in razvoj regionalne geografije)
- Razvoj geografije na Slovenskem (do ustanovitve Univerze v Ljubljani; od 1. do 2. svetovne vojne, po 2. svetovni vojni)
- Razvoj geografske misli po 2. sv. vojni (paradigme v geografiji; pozitivizem in kvantitativna revolucija; vedenjska geografija; moderni ekološki pristopi v geografiji; humanizem; strukturalizem in marksizem; kritična geografija; feministična geografija; postmoderna geografija)