Geografija turističnih območij

Geografija turističnih območij

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:15

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: asist. Sitar Jasna, doc. dr. Cigale Dejan

Vsebina

- prostorski koncepti v turizmu,
- dejavniki razvoja turističnih območij,
- modeli razvoja turističnih območij,
- prostorske značilnosti turističnih potovanj,
- območja množičnega turizma in njihovi posebni problemi,
- značilnosti turizma v državah v razvoju,
- turizem in rekreacija v mestih,
- turizem in rekreacija na podeželju,
- izbrana turistična in rekreacijska območja (dejavniki njihove privlačnosti, značilnosti ponudbe in povpraševanja, specifični učinki in problemi, pomen aktualnih trendov ... ),
- vpliv družbenih razvojnih trendov na značilnosti turističnih tokov in območij,
- vrednotenje pokrajine za turizem in rekreacijo.