Organizacija ter izvedba ekskurzije in terenskega dela

Organizacija ter izvedba ekskurzije in terenskega dela

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:15

Ure vaj:30

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ilc Klun Mojca, prof. dr. Resnik Planinc Tatjana

Vsebina

Namen in cilji izvedbe ekskurzije in terenskega dela na vseh stopnjah šol v Sloveniji. Šolska zakonodaja za potrebe izvedbe ekskurzije in terenskega dela. Vrste ekskurzij. Organizacija ekskurzije. Oblike in metode, pristopi in tehnike dela na terenu. Poznavanje psihologije obnašanja otrok in mladostnikov na terenu ter ustrezni odzivi učitelja na le-te. Praktični primeri prikaza izvedbe ekskurzije in terenskega dela. Samostojno delo študentov/-k na terenu.